Kategori: Aktuellt

Vad gör en Reikihealer?

Ibland får jag frågan om vad jag arbetar med nu för tiden. Frågan är alltid lika kittlande därför det är inte alla som förstår mitt svar: Jag arbetar som Hälsodesigner. Lika obegripligt kan svaret te sig att jag ger Helande massage och Reikibehandlingar. Hjälper dig läka genom att balansera dina energier. ”Ener – vad sa du?”

OK. Vi tar det enkelt och från början:

En Reikihealer kan göra en eller flera av följande:

 • Hålla ett utrymme för energi så att klienten kan dra till sig den energin som behövs för att läka.
 • Ta energin till hjälp och vägleda i klientens helandeprocess
 • Vara en kanal för energin, i det här fallet Reiki
 • Dela universums budskap till klienten för att hjälpa denne att läka

När du går till någon som arbetar med energier så är det bra att känna till följande principer för energihealing. Vi tror oss nämligen veta att:

 • allt består av energier som vibrerar på olika frekvenser
 • allt i vår kropp består av energier och dessa sträcker sig även utanför kroppen i både synliga och kännbara fält
 • vårt energifält bestämmer hur vår status och funktion är både vad gäller känslor, tankar och vår fysiska kropp
 • vårt energifält är intelligent, självläkande och självreglerande
 • i vårt energifält finns all kunskap om vår själsresa
 • din hälsostatus på ditt energifält speglar hälsan i din kropp och ditt psyke
 • dina cellminnen skapar dagens mående och hälsostatus

Vi tänker också att generellt sett, är god hälsa ett resultat av:

 • en balanserad energi i kroppen
 • ett sunt samband mellan det jag tänker, säger och gör
 • ett mjukt energiflöde i kroppen

För optimal hälsa krävs det att energin:

 • flödar fritt i kroppen
 • korsars på vissa ställen t ex DNA
 • kan synka ihop sig med yttre och inre energifält

Allt vi är med om genom livet lagras inom oss på olika sätt. Det som vi inte bearbetar och inte är medvetna om kan stoppa upp energiflödet i kroppen. Detta går att känna av och med hjälp av olika Reikitekniker frigöra och föra upp till ytan. Det vi blir medvetna om kan vi nämligen både bearbeta och läka. Det som vi är omedvetna om kan styra oss på olika sätt, kanske genom ovanor, tankemönster eller smärta och sjukdom.
Har vi blockeringar och hinder i vårt omedvetna så är det också svårt att nå vår fulla potential.

Varje seriös healer vet att den egna hälsan är prio-ett. Alla tekniker och verktyg ska ha utforskats och använts minutiöst av healern själv.
Att läka själv, först, är en förutsättning för att kunna hjälpa andra.

Med det sagt, blir vi å andra sidan aldrig färdiga. Nya lager har en tendens att tränga upp till ytan i alla processer. Därför är jag noga med att alltid gå till en egen coach/mentor/healer som ser bortanför det som går att göra med min egen healing. Hälsa är ju som bekant, en pågående process.

Healing är tillgängligt för oss alla hela tiden och du kan göra mycket själv för att må bra:

 • Meditera ofta, gärna varje dag när du stigit upp
 • Använd dina Reikihänder på din kropp så ofta du får tillfälle
 • Rengör och fyll på ditt energifält det sista du gör på kvällen och det första du gör på morgonen
 • Drick mycket vatten
 • Ät fräsch, oprocessad mat i alla färger
 • Var ute i friska luften och i ljuset så mycket du kan
 • Rör på dig
 • Praktisera grundning när du känner dig obalanserad
 • Gör sådant du tycker är kul
 • Ät 4 timmar innan du ska sova
 • Sov 2 timmar innan midnatt
 • Djupandas flera gånger under dagen
 • Sänk stressnivån på det sättet som passar dig
 • Var noga med daglig återhämtning

Med andra ord är det kanske inte så konstigt att arbeta med energier. Det är kanske t o m det mest naturliga i världen….
Hur flödar energierna i din kropp? Är du medveten?

Usui Reiki eller Holy Fire III Reiki?

Skillnaden på Usui Reiki och Holy Fire III Reiki

Sammanfattning
En av skillnaderna mellan traditionell Usui Reiki och Holy Fire Reiki är att initieringarna har förändrats. Istället för handpositioner och Japanska ritualer så sker initieringen via guidade upplevelsemeditationer som kallas placeringar och tändningar.

Tanken är att varje elev, på ett individuellt plan, ska vägledas av Holy Fire. Energin går direkt till eleven, istället för genom läraren och kräver heller ingen speciell ritual. Holy Fire energin kommer att arbeta på många olika nivåer och anpassar sig till elevens individuella behov.

Bakgrund
William Lee Rand, grundare till ICRT, www.reiki.org, fick till sig Holy Fire i januari 2014. Det var en torsdagsmorgon och på fredagen skulle han ha en ART/Masterklass. Han blev guidad att använda Holy Fire för Master initieringen. På den tiden initierades fortfarande Usuis 3 första symboler genom ritualer och handpositioner. William fick till sig att de tibetanska symbolerna och teknikerna med Violett andning skulle tas bort. Dessa energier hade liksom tjänat sitt syfte och de nya energierna behövde få plats och anpassas till hans system.
I december 2015 fick William till sig Holy Fire II. Det blev som en uppgradering för att skapa ytterligare möjligheter för fler att bli utbildade och därigenom sprida Reiki till en ännu bredare krets. Webinar för de som gått Holy Fire togs fram. Genom uppgraderingen fick deltagaren förmågan att ge initieringarna för Reiki 1&2 samt mastersymbolen som tändning och placering istället för ritualer och handpositioner. De guidade upplevelsemeditationerna tog helt över.

Hur går det till
I Holy Fire Reikisystemet gör vi nu våra initieringar genom placeringar i Reiki 1 och 2 samt för Usuis Mastersymbol. Det är viktigt att ha i åtanke att detta bara är en av alla varianter av initieringsstilar som finns och har funnits sedan Usui Sensei. Även Usui Sensei hade olika sätt att initiera på beroende på vem/vilka han hade framför sig. Det är också viktigt att veta att de tibetanska energierna fortfarande både är användbara och givande för dem som inte har gått en Holy Fire kurs. Inget är bättre eller sämre, bara olika tekniker och verktyg för att uppnå ett resultat.

Många använder idag Takata Senseis initieringsstil. Den och flera andra initieringsstilar görs genom en ritual med ett antal handpositioner. Energin går genom en lärare/master och sen till eleven. Skillnaden med Holy Fire är att Holy Fire Reiki går direkt till eleven.  I Holy Fire III systemet är alltså verktygen för initieringar numera guidade upplevelsemeditationer. Placeringarna och tändningarna är, med andra ord, bara en initieringsstil som används i Usui Holy Fire Reiki.

Modernisering och utveckling
Att ta bort symboler, ritualer kan tyckas kontroversiellt och det har väckt mycket frågor och funderingar. Det är inte alltid lätt med förändring och att lära nytt. Jag tror inte att Holy Fire är för alla. Jag tycker mig märka både på mig själv och mina elever att antingen dras man till denna nyare, mer moderna metod eller så vill man fortsätta använda de japanska ritualerna. Som sagt, inget är bättre eller sämre än det andra.

Vi vet idag att Usui själv hade olika variationer av de initieringar som han gav. Det är heller Inte oväntat att vi får nya metoder på tjugohundratalet och att energierna utvecklas och vibrerar på nya sätt än tidigare.

Egen reflektion
Ibland får jag frågan om energierna är högre, finare, ljusare? Och det är nog en fråga som egentligen inte går att besvara utefter vår mänskliga hjärnas förståelse. Själv har jag använt energier på olika sätt sedan jag gick min första healingutbildning 1994. Jag har arbetat sedan 2005 med traditionell Usui Reiki. För mig har Reiki utvecklats under åren och sedan Holy Fire blivit väldigt tydlig i sina två delar. Den ena delen som en andlig utveckling och vägledning och den andra delen som en teknik i behandlingar.

Andlig utveckling genom Reiki
För att fylla mig själv med härlig energi har jag genom åren jag skaffat mig en mängd med verktyg och tekniker som jag kan använda. Mina läromästare har varit många och jag är dem evigt tacksam. För mig är det numera självklart att kvalitet på ljuset och energin som är utanför mig även finns inom mig. Och jag vet att det är så för alla.

Reiki är det verktyg som jag valt att använda för att nå källan till högre intelligens som hjälper och vägleder mig om dagarna. Källan som hjälper mig att ta mig till tillstånd av total frid och harmoni och som vägleder mig mot mina mål. Jag älskar Holy Fire Reiki som energi. För mig är den ljus, kärleksfull och omfamnande.

Jag tänker att vi är här för att lära oss om oss själva och bli de vi var ämnade att vara. Vi är andliga varelser som kan helas och transformeras och Reiki kan hjälpa oss och gör det på ett vackert okomplicerat och omsorgsfullt sätt. Du får alltid det du behöver just nu med Reiki. Ibland blir helandet ögonblickligt och ibland behövs det längre tid.

Är du mer nyfiken på Holy Fire och vad den energin och kontakten kan göra för just dig så läs gärna mer på www.reiki.org, Williams Lee Rands hemsida.

Vi har regelbundet kurser i Stockholm i både etapp 1 och 2 med Holy Fire Reiki III och kan verkligen rekommendera dessa för din egen utvecklings skull.

Hitta nästa kurs här www.assent.se

När du väljer kurser i Reiki hos oss på Assent kan du välja följande
Reiki I heter nu Usui/Holy Fire III Reiki etapp 1
Reiki II heter nu Usui/Holy Fire III Reiki etapp 2
Reiki ART/Master heter nu Usui/Holy Fire III Reiki ART/Master

Vi har även Reikikurser för par!

Har du inte möjlighet att gå i Stockholm så finns det fler Reiki Mastrar, ute i landet, som också håller Usui/Holy Fire II Reiki kurser. Sök efter en utövare nära dig på www.reikiförbundet.se

Depression och Reiki

Kan Reiki hjälpa dig ur en depression?

Vi lever i en intressant värld. Utåt sett bor vi i ett mycket avancerat samhälle med imponerande social struktur och förmåga att hitta nya tekniska lösningar.

Utåt sett har vi hundratals olika läkemedel för att hjälpa oss att hantera en mängd fysiska sjukdomar en mängd symptom på något som inte är balanserat i grunden.

Depression är en tuff utmaning för miljontals människor och alla kan drabbas. Om den inte hanteras kan depression leda till stress, sjukdom, känslor av hopplöshet och att det inte finns någon väg ut.

Alfavågor

Hjärnkemin påverkas av depression. Det går att se i hjärnan på den som är deprimerad att det förekommer minskad alfaaktivitet i frontalloberna. Det intressanta är att just aktiva Alfa hjärnvågor, är en av de vanligaste hjärnvågmönstren bland de som mediterar. Detta kan förklara hur du kan använda Reikimeditation för att hjälpa dig själv att ta dig ur ett deprimerat tillstånd.

Först och främst, om du känner dig deprimerad bör du kontakta din läkare. Många inom sjukvården börjar mer och mer se vetenskapliga bevis på att det kan behövas komplementära metoder till traditionell sjukvård. Meditation, yoga, träning hjälpa till med att behandla och förebygga depression. Ta gärna upp temat med din läkare. Var inte rädd för att ifrågasätta traditionella metoder så som t ex olika medicineringar. På grund av ökningen av bevis som stöds av forskning inom neurovetenskap och många publicerade artiklar är det svårt för även de mest utbildade läkare att avvisa fördelar med att först prova något annat än piller.

När man ger sig själv Reiki eller får behandling av någon annan sker en ökning av alfa-hjärnvågaktiviteten under behandlingen. Känslan av avslappning och klarsynthet har även visat sig vara kvar i dagar efteråt. Eftersom de med depression visar minskad alfa-vågaktivitet i frontalloberna hjälper Reikin till att balansera upp detta. Att lära sig att det är en andlig praxis som stöds av vetenskaplig och medicinsk forskning kan bidra till att minska vår inre skeptiker. Att tro att Reiki hjälper till att minska din depression är den första och viktigaste praxisprincipen. Genom din tro på den metod och tron på den teknik du använder, oavsett vilken det är, så hävdar många att avsikt ensam kan främja läkning. Tankens kraft är enorm i läkningsarbetet och väldigt viktig att använda på ett klokt sätt.

Tankens kraft

För att kunna använda just Reiki för att hjälpa dig att ta dig ur ett depressivt tillstånd är det första du måste göra, tro att det kommer att fungera. Detta förtroende för den behandlingsform du valt att prova behöver också komma från ditt hjärta. Detta är ett mycket viktigt steg. Du behöver inte veta allt som finns att veta om hur det fungerar ännu, men du måste lita på att det kan och kommer att fungera för dig.

När du har en önskan att förbättra din mentala hälsa och ditt humör med hjälp av Reiki, behöver du bara börja träna. Hitta en tid på dagen då du kan få till daglig träning. Det ska vara en tid som kommer att vara lätt att hålla fast vid och inte orsaka stress. Om du är stressad att hitta tid för att ge dig Reiki eller inte hittar en plats du kommer vara ostörd på kan detta göra det svårare att gå in i lugn och avslappning.

Eftersom kontakt med alfa hjärnvågorna är målet och alfa är ett tillstånd av avkoppling är det viktigt att du är avslappnad. Ha också ett nyfiket, öppet sinne. Reiki är tänkt att vara en trevlig och avkopplande teknik. Om det är längesedan du gick en Reikikurs så oroa dig inte för det. Du har det i dig och det gäller bara att börja använda dina händer igen.

Oroa dig inte heller om du först finner det svårt att tysta tankarna och slappna av. Om du kommer ihåg när du lärde dig att cykla, inser du förmodligen att inte alla saker är perfekta vid första försöket. Resultaten kommer att komma. Hitta ditt ”handmönster” som funkar för dig. Var har du dina händer när du får bäst avslappning? Prova dig fram.

Visualisering

Medan du ger dig Reiki är visualisering också ett användbart verktyg.

Stäng dina ögon och slappna av. Ta några djupa andetag och känn hur kroppen blir tung och avslappnad. Tänk sedan på något du uppfattar som härligt, roligt, skönt. Vi gillar alla olika saker. Inte alla vill se sig själv på en strand. En del kanske trivs bättre i skogen eller uppe bland bergen. Vid visualisering är det viktigt att göra det personligt. Vilken plats skulle du älska att besöka? Vilken aktivitet tycker du om att göra?

Ha roligt med dina visualiseringar och var lekfull och kreativ i ditt skapande. I ditt sinne har du förmågan att vara precis det du väljer att vara och du kan välja precis det du vill göra.

Du kan också använda avslappningsmusik för att uppnå bra resultat. Det finns hundratals alternativ tillgängliga när du väljer musik både på Spotify och youtube. Denna musik behöver inte alltid vara lugnande ”plingplong”musik. Till att börja med så använd musik du älskar och som du vet alltid gör dig glad, får dig att må bra och gör dig avslappnad.

Din intuition

Att använda Reiki för att ta sig ur depression är mycket personligt och individuellt. Gå på din intuition. Gör det som känns rätt och känns bra för dig. Det viktigaste är att du börjar med avsikt att få dig ur ett deprimerande tillstånd. Tro på ditt mål och i ditt syfte. Tekniken och detaljerna i din behandling utvecklar sig efterhand och blir mindre och mindre ansträngande och mer och mer självklar. Du kan till och med finna att lösningar kommer till dig.

Leta efter personer, platser och sammanhang som ger dig möjlighet att lära dig mer, att praktisera och bolla tankar med likasinnade, om du har behov av det. På flera ställen i landet anordnas regelbundna Reikiträffar. Det finns också många duktiga Reikiutövare som ger behandlingar. Hitta någon som du känner passar för just dig och variera egenbehandling med att gå till någon Reikiutövare.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan Reiki, blandat med visualiseringar, lugnande musik och tron i sig ha en enorm inverkan på depressiva tillstånd. Livet är för kort för att inte må bra.

Allt gott

Anki Josefsson Holmström
Holy Fire II Reiki Master/Teacher
Ordnar Reikiträffar och Reikikurser regelbundet I Stockholm.

För mer info och datum

Attraktionslagen eller Reikiflax

Attraktionslagen funkar!

I morse var jag ute på min vanliga joggingtur. För första gången på flera, flera veckor regnade det och det kändes svalt och otroligt skönt. Jag njöt av dofterna och stillheten som alltid infinner sig innan Stockholm vaknar.

Jag sprang också och tänkte på Reikiflax eller om du vill, attraktionslagen. På att det verkligen funkar. Om du läst Anna-Sofias inlägg om Reikiflax, så vet du vad jag menar. Funderade över hur jag skulle sprida budskapet på något bra sätt. Locka fler att faktiskt förstå och anamma denna enkla lag i sitt liv. Börja använda Reikin i vardagen och få den hjälp och guidning som många, eller vi alla, så väl behöver.

Har märkt att en del fnyser och viftar bort enkelheten och jag vill ju så gärna att fler ska våga testa, våga köra på och våga leva med mer lycka i livet. Funderade vidare på hur jag skulle nå ut till fler, dela med mig av allt jag fått till mig sedan jag på allvar började be Reikin och Universum om hjälp.  Hur skulle jag nå ut?

Några timmar senare ringde Expressen. Han hade sett regnfilmen som jag lagt ut på FB och undrade om han fick använda den? Trodde det var ett skämt först, men visst, vassegod.

Sen ringde Aftonbladet. Hade samma fråga. Och plötsligt har några tusen människor sett en Hälsodesigner skratta lyckligt i strilande regn. Och jag får än en gång ett tydligt bevis på att Universum är med och Attraktionslagen fungerar. Amen!

Regnlycka

Reikins helandeprocess

Ibland möter jag människor som fått en Reikibehandling eller gått en Reikikurs och känner sig helt upp och ner. Reikiterapeauten eller läraren har inte förklarat ordentligt kring vad som kan inträffa vid healing. Eller så har personen det, men just där och då var inte eleven/klienten mottaglig.

Fysisk helandeprocess

När du gått en Reikikurs eller fått en behandling kan det hända att du upplever fysiska symptom så som snuva, förkylning, diarré, magknip, värk och smärtor i kroppen, inklusive huvudvärk, trötthet etc. Dessa symptom som ibland uppstår (men inte alltid) orsakas av att det sker helande förändringar i kroppen.

Det vi är med om i livet sätter sina spår i kroppen på olika sätt. Olika gifter kan ackumuleras i olika kroppsvävnader och de kan bli en börda för ditt systems hälsosamma funktioner. När det sker ett helande börjar ditt system att fungera på en effektivare nivå och då börjar de lagrade gifterna att frigöras och åka ut i blodomloppet. De avsöndras sen genom huden, lungorna, levern, njurarna, urinblåsan och på annat sätt.

Om du under en längre tid haft ett system där vissa organ fungerat mindre optimalt, så är det ganska troligt att andra organ har kompenserat upp funktionerna. Det är därför vissa symptom kan komma väldigt snabbt och oväntat kan tyckas, men egentligen har kroppen jobbat hårt för att upprätthålla balansen. Det blir alltså inte bara de svaga eller sjuka organen som börjar fungera bättre utan även de som kompenserat behöver troligtvis förändra sin funktion. Precis som en otränad muskel blir öm när den börjar tränas kan man bli öm i olika organ när de ska anpassa sig till en mer hälsosam funktion.

Om du upplever detta så ha i minnet, att det är, troligtvis, en djupare healing som äger rum. Ibland kallas det ”healingkris” och eftersom kris betyder just utveckling, är det precis det som sker. Med andra ord en helt normal del av helande processen.

Så om det sker är det troligtvis ett gott tecken och tyder på att helande äger rum. När gifterna väl har frigjorts och kroppen har anpassat sig till sin nya hälsonivå kommer du känna dig bättre än någonsin. Fortsätt ge dig själv bra näring, frigör alla negativa känslor och tankar till ljuset, ta emot mycket Reiki och låt ditt helande fullbordas. Att dricka mer vatten än vanligt och ta renande örter och att vila mer kan också vara bra.

Helande på en känslomässig nivå

Helande kan också äga rum på högre nivåer, framför allt efter Reiki II. Då påverkas känslorna, sinnet och det andliga livet. Det kan manifestera sig på olika sätt och medföra att det personliga livsstrukturen förändras. Tempot i livet kanske ökar, mycket mer att göra och det kan kännas som om det finns massa fler lösa trådar att ta tag i. En del rapporterar att negativa känslor som de inte haft på länge poppar upp. Det kan vara känslor som hör ihop med det förflutna, med familj, vänner eller andra. Ibland blir det utmaningar på arbetet eller med relationer eller med äktenskapet.

Denna sortens stress efter Reiki-behandling eller initiering är också en indikation på ett helande på en djupare nivå. När människor börjar helas så påverkas livet på många plan, inte bara det fysiska. Vi är holistiska varelser och alla våra delar hänger ju ihop. Äger helandet rum på ett ställe kan det påverka andra områden på ett eller annat sätt.

Tips på hur du hanterar det som händer

Det hälsosammaste sättet att hantera det som händer är att tillåta dig att känna dessa känslor och frigöra dem. Alla dina vanemässiga tankar, känslor och handlingar som hör ihop med det som händer behöver troligtvis omstruktureras. Om du känner så här är det viktigt att våga vara i det och erkänna att det sker. Använd din visdom och eftertänksamhet och ”åk mer” i processen. Låt de nödvändiga förändringarna ske.

Det är inte alltid dessa ”healing-kriser” uppstår, men om och när det händer så är det viktigt att lyssna på vad som händer och medverka i dess fullbordan. Alltid när det sker en förändring, även om det är till det bättre, behövs det en period av anpassning. Denna tid kan kännas förvirrande och t o m att det blir värre än vad det någonsin har varit, medan de olika delarna i ditt liv, som varit förbundna med problemområdet kan vänja sig vid det nya mer hälsosamma tillståndet. Det är bra att prata med sin Reiki-terapeut, -lärare, -rådgivare för att få feedback och perspektiv på sina upplevelser.

Att bli helad på ett djupare plan skulle kunna liknas vid en ommöblering hemma. Visst möblemang kanske behöver bytas ut och innan du fått ordning på det och rummet är ommöblerat är det kaos och prylar överallt. Det kanske kommit fram smuts och damm från ställen som du inte varit medveten om tidigare. Om någon kom in just då kanske och inte visst vad du höll på med kanske de skulle tycka att du inte skötte hemmet så bra och att du var en stökig person och inte trivas utan vilja gå igen. Men när spindelväv och smuts tvättats bort och det nya möblemanget kommit på plats, skulle ditt hus kännas och se bättre ut än någonsin. Alla skulle lägga märke till och uppskatta förbättringarna du gjort.

Det är likadant med personlig healing. Saker kan bli förvirrande och obehagliga innan ditt helande är fullbordat. När det sen har rättat till sig kommer det att vara tydligt att förbättringar har skett. Du kommer att känna dig bättre och ditt liv blir hälsosammare. Så var uppmärksam på det som händer i och omkring dig. Känner du av något liknande är det troligt att det pågår ett kraftigt helande och att ditt liv snart kommer vara hälsosammare och fyllt av större klarhet och glädje.

Har du behov av att bolla eller prata med någon är du alltid välkommen att höra av dig till mig.
Första samtalet är alltid kostnadsfritt. Här bokar du tid

”delar av texten är hämtad från Usui/Holy Fire Reikimaster-manual av William Lee Rand”
”bilderna hämtade från Reikilifestyle.com”

Det här med relationer…

Ibland är det lätt, ibland är det bara en lång, tröttande utmaning. Går det att alltid ha bra relationer? Mitt svar är: Ja, definitivt. För vad handlar det om egentligen?

Vi börjar med din viktigaste relation

Den längsta, mest värdefulla och viktigaste relationen som du har med någon är relationen du har med dig själv. Alla andra relationer kommer och går. Även de äktenskap som slutar med ”tills döden skiljer oss åt” slutar förr eller senare. Den person som du spenderar hela livet med är dig själv. Din relation med dig själv är evig.

Hur ser den relationen ut?
Vaknar du på morgonen och blir lycklig över att hitta dig själv där? Är du en person som du tycker om att vara med? Tycker du om dina egna tankar? Skrattar du tillsammans med dig själv? Älskar du din kropp? Är du nöjd med att vara tillsammans med dig själv i ditt eget sällskap? Skulle du vilja vara gift med dig själv?
Om du inte har en bra relation med dig själv, hur ska du då kunna ha en bra relation med någon annan? Om du inte älskar dig själv kommer du alltid att leta efter någon som kan bekräfta dig, göra dig ”hel”, göra dig lycklig.

Attrahera hälsosamma relationer

Att vara behövande är ett säkert sätt att attrahera en relation som inte kommer att kännas bra i längden. Författaren Wayne W.Dyer säger:
”I en relation där två människor blir en, blir resultatet alltid två halva människor” Om du förväntar dig att den andra personen ska ”fixa” dig, hjälpa dig vara lycklig, så lägger du kontrollen utanför dig själv. Du blir beroende av något som du inte kan kontrollera och det medför i sin tur att du är helt i händerna av yttre omständigheter. Hur känns den tanken?

Saknas något i din nuvarande relation?
Har du en relation med en partner idag? Ser ni varandra i vardagens alla göromål, stress och press? Hinner ni lyssna? Känner du ibland att det finns mer potential för er än vad ni ger uttryck för? Det finns inga quick-fix. Sorry! Men det går att fixa på sikt.

Det du först behöver göra är att skaffa dig en hälsosam, givande och inspirerande relation till dig själv. Den relationen ska vara så stark och hälsosam att du inte behöver någon annan för att ”fixa” dig eller för att göra dig hel och lycklig. Det fixar du själv. Du är med andra ord så lycklig med dig själv att du inte behöver en annan människa för att vara lycklig. När du landat i den relationen finns det möjlighet att titta på er gemensamma relation. Tillsammans.

Reiki i relationen till den du lever med 

Vi vet hur värdefullt det är med Reikins kraft i vårt äktenskap. Den för oss närmare varandra, ger oss den där extra lyhördheten och en förmåga att vara tydligare i vår kommunikation. På något sätt blir attraktionen starkare, intimiteten djupare och kärleken större.

På vår kurs i Reiki för par får du jobba både med dig själv och din egen utveckling samt tillsammans med din partner. Det är vår förhoppning att ni ska få nya insikter både om er själva och varandra. Hitta nya dimensioner i er relation, fördjupa, höja, ja, det just ni behöver. Det blir skratt, igenkänning, aha-upplevelser, närhet och ny kunskap. En investering i er själva för resten av livet.

Men börja med dig själv
Har du redan gått en Reikikurs? Börja med dig själv. Ge dig själv Reiki varje dag. Hitta en rutin som funkar. Innan du somna, innan du går ur sängen på morgonen. Alla sätt är bra, bara du gör!
Reikin hjälper dig att hitta ditt lugn, din inre kärna och vad som är rätt för dig. Hur är det möjligt? Lite krasst kanske det inte är Reikin i sig som gör det, men med Reikins tekniker och den självläkning som du kan frambringa, skapar du möjligheter för dig själv att hitta just din mening med livet. Det finns andra sätt att utveckla sitt inre på t ex olika typer av meditation, yoga m.m Fördelen med Reiki och när du går till en utbildad Reikiterapeut, är att du även kan få coaching och vägledning om du behöver.

Det vi ska komma ihåg är att livet i sig själv har alltid älskat oss villkorslöst, från första början.
Älska dig själv och dina relationer kommer att bli kärleksfulla, glädjefyllda och mindre utmanande. När du känner dig trygg med dig själv blir relationerna istället lärorika och spännande. För det finns alltid något att lära och alltid, alltid något att vara tacksam för.

Nästa kurs för par är den 29-30 juni, Gröndal i Stockholm.
Ett härligt sätt att kanske inleda semestern på?

Läs mer och anmäl er här. Max 4 par per kurs.

Du kan självläka!

Jag har praktiserat Reiki i snart 15 år. Jag är välbekant med den direkta-, den pågående- och den långtgående effekten av att ge sig själv Reiki varje dag. Jag har någon form av galen övertro på att om alla, jag menar ALLA människor tog sig tid varje dag för en stund i självkärlek och självmedkänsla så skulle världen bli en så mycket bättre plats att vistas på.

Tanken är enkel. När vi tar hand om oss själva så mår vi bättre. Mår vi bättre mår vår omgivning bättre, som ringar på vattnet och inte svårare än så. Det finns många sätt att ta hand om sig på och var och en behöver hitta sitt. Att ge sig själv en stunds Reiki, att lyssna inåt, hitta klarhet, lugn och harmoni är ett både effektivt och enkelt sätt. Din kropp får en möjlighet till återhämtning, ditt självläkande system går igång med ett aktiverat parasympatiskt nervsystem, stressen släpper och skadliga ämnen som far omkring i ditt blodomlopp får hjälp att lämna.

Genom de fyra enkla tipsen längre ner kommer du snabbt att se hur lätt det är att få in en daglig rutin. En daglig, enkel rutin, där du lägger händerna på din egen kropp och njuter av känslan och effekten av att vara omhändertagen och älskad.

Redo att köra igång?
Här kommer några tips:

 • Bestäm vilken tid på dygnet som är bäst och håll sedan fast vid det. Då behöver du inte ha det hängandes över dig under dagen utan du vet när och hur på förhand. Personligen ger jag mig själv alltid i samband med att jag ska sova och när jag vaknat på morgonen.
 • Använd en bestämd rutin för handpositionerna. När du använder samma rutin varje dag utvecklar du ”Reikihänder” som i princip går av sig själv och du kan koppla bort tankarna. Håll händerna i huvudpositioner, framsida, baksida, knän och fötter för en helhet. Lägg händerna där det känns bra för dig.
 • Om du inte har tid med hela kroppen, lägg båda händerna över ditt hjärta en stund. Alla minuter är bättre än inga.
 • Använd dina händer varje dag. Låt inte prestation och perfektionism komma i vägen för ”tillräckligt bra”. Din kropp och ditt system svarar på rutiner och vanor. Se till att du ger dig bra vanor.

Kanske har du anledningar, som du tycker är bra, för att inte praktisera Reiki varje dag. Min erfarenhet säger mig att det oftast kan handla om missförstånd. Jag finns här för support om du behöver fråga något eller bolla någon fundering som dyker upp.

Så, händerna på kroppen! Känn in. Om så bara för någon minut. Ta för vana att verkligen känna responsen i kroppen varje gång. Bättre omhändertagande av din självläkningsförmåga är svårt att uppnå.

Lycka till!

Reiki Master Retreat i sköna Frankrike 11-16/10 2018

Ibland behöver vi resa bort för att  hitta hem.

Ibland behöver vi byta miljö för att hitta inspiration.

Det här är resan för dig som är Reiki Master och som utbildar eller tänker börja. Följ med oss till Flodhuset i pittoreska Bize-Minervois och njut i fyra dagar av healing och meditationer, inspirationsföreläsningar och workshops. Det här är den lugna platsen som du letat efter! Koppla av, koppla ner och bli fri från stressen vi har i vårt upptagna hektiska samhälle. Njut av de andliga fördelarna med Reiki och att umgås med andra Reiki Masters som gärna delar erfarenheter och kunskap. Förkovra dig och bli ännu vassare i din roll som lärare.

Ämnen vi kommer att gå in på är:
– pedagogik, hur funkar vi människor?
– kursupplägg, hur gör jag för att få självständiga, trygga elever?
-svåra samtal, hur hanterar jag allt som kan komma upp på bästa sätt?
-dokumentation av behandlingar, vad behövs och varför?
m.m

Vi kommer att ha Flodhuset som bas. Där finns utrymmen för energiutbyte, meditationer och workshops och ett härligt, stort kök där vi tillsammans äter frukost och fikar.

Vi kommer även att röra oss i omgivningarna och uppgradera och stämma in våra energier med Moder Natur. Bize är i allra högsta grad en andlig plats med starka energier. Bad och meditationer i och vid floden är både renande och helande på många nivåer.

Vi lovar sköna, stressfria dagar, god mat och givande samtal. Du reser hem med resväskan fylld av ny energi, inspiration och minnen av skratt och gemenskap.

Intresseanmälan gör du här  
Du får då ett mail med mer information om program, kostnad och tider.

Läs mer om Flodhuset och omgivningarna här

Vi är måna om att varje deltagare ska få ”det där lilla extra” därför blir vi en liten grupp på max 8 deltagare. I mailet står hur du säkrar din plats. 

Varmt välkommen att höra av dig!

Anki och Jens

 

 

 

Har du koll på dina ”vibbar”?

Hur ökar Reiki din energivibration och varför kan det vara viktigt?

Vibrationer är de frekvenser som vår energikropp reagerar på. Vi känner och svarar alla, mot olika personers vibrationer, även om vi inte är medvetna om det. Det är anledningen till att vi kan dras till vissa personer och vilja undvika andra.

Men varför ska vi bry oss om våra vibrationer och på vilket sätt kan det gynna oss att arbeta med högre vibrationer?

Jo, ju högre vibrationer vi har desto mer anpassade är vi med vårt högre syfte, desto mer kontakt har vi med vår inre kärna och desto mer lever vi i vårt flöde. Livet blir inte en kamp, utan blir mer som vi tänker att det ska vara. Vi blir mer sanna mot oss själva.

Eftersom ljuset alltid förskjuter mörkret, kan ett djupt helande uppstå när vi gör denna förändring. Detta beror på att vi alla är ihopkopplade, och vad vi gör kan ha en direkt inverkan på andra. Detta är särskilt sant på energinivån, eftersom energi rör sig så snabbt och ofta är osynligt av det blotta ögat (såvida inte din intuition är högutvecklad).

Med lägre vibrationer känner vi t ex ilska, hat, svartsjuka och andra negativa känslor. Även om många av oss kommer att uppleva dessa känslor ibland i våra liv, kan det ha olika skadliga effekter på vår kropp, sinne och ande om vi lever med dessa känslor dagligen.

Att dagligen leva i dessa lägre vibrationer hindrar ditt energiflöde på många nivåer.

Det påverkar i längden din fysiska nivå och vi kan känna oss trötta eller utmattade, även om vi annars tar hand om våra kroppar genom att äta rätt, sova och träna. Denna typ av hindrande ger ofta en för grund andning, vilket hindrar syresättningen av dina celler, vilket kan resultera i för tighta muskler. När blodflödet är förträngt begränsar detta också näring till våra olika kroppssystem – matsmältningen, hormonellt, binjurar etc.

På energinivån har det en liknande effekt. När vi vibrerar på en lägre energinivå, flödar inte vår energi så bra. Våra chakran blir obalanserade och vår aura grumlig.

Allt levande har ett energifält/värmefält omkring sig som går att uppfatta med vanlig värmekamera eller IRutrustning. Detta kallas auran. Auran är som ett energifält som sträcker sig runt vår kropp i ca 10-50 cm. Vad auran utstrålar beror på hur du mår i dina fysiska, mentala, emotionella, och andliga energier, ofta med olika färger.

Vi drar till oss de som vibrerar på samma nivå som vi själva. Om vi vill förändra något behöver vi börja med att vibrera på en annan nivå och se till så att vi har människor omkring oss som får oss att må bra och som vibrerar på en högre nivå än vad vi själva gör. Bara då kan vi utvecklas och höja våra egna nivåer.

Med högre vibrationer känner vi kärlek, glädje, hopp och tacksamhet. Att leva i dessa känslor en så stor del av dagen som möjligt gör att hela vår fysiska kropp och vårt inre system får förutsättningar att fungera optimalt. Tyngdpunkten här är att kunna leva från en plats med högre vibration på ett sätt som fungerar för vårt högsta bästa och är hållbart på lång sikt.

Fysiskt svarar våra kroppar på högre vibrationer med ökat blodflöde till vävnader, muskler och organ. Syre transporteras i vårt blod och till de olika systemen i våra kroppar och ger optimal näring till dem.

Energimässigt är kärlek rockstjärnan bland våra högsta vibrationer – det är från den nivån vi helst borde fungera i alla lägen. När vi utstrålar kärlek lockar vi till oss kärlek i gengäld. Vår aura är klar, glittrande och hälsosam, och vi känner och upplever glädje.

Så hur arbetar Reiki för att höja vibrationerna?

Reiki är en stressreducerande, helande teknik som utvecklades av japanska buddhistiska Mikao Usui 1922. ”Rei” betyder universell och ”Ki” är den energi som finns och strömmar genom allt som lever, inklusive växter, djur och människor – det är samma som Qi på kinesiska och i kinesisk medicin. Qi flödar i våra kroppar, genom våra meridianer. Beroende på vad vi upplever och är med om i livet kan det skapas blockeringar som på sikt skapar smärta och sjukdomar,

En Reikiterapeaut kanaliserar den universella energin till klienten. Klientens kropp drar till sig den energin som den behöver till det ställe som bäst behöver den. En Reikiterapeaut går också igenom varje chakra och tar bort ev. skräp som samlats samt obalanser. Den universella energin kanaliseras sedan till varje energicenter och blockeringar löses upp.

När blockeringar löser upp sig börjar energin flöda igen i kroppen. Föråldrade mönster, känslomässig smärta och ibland även energier som inte tillhör klienten, men som har gjort sig ett ”hem” i klientens energikropp, försvinner.

Det härliga och fantastiska med Reiki är att även om Reikiterapeauten är den som underlättar läkning, är den sanna läkaren klienten själv. All förkroppsligad medfödd visdom gällande självläkning (även om klienten kanske inte är i kontakt med det eller inte uppmärksammar det själv), sätter igång och klientens kropp tar så lite eller så mycket som behövs under en session för optimal läkning.

Eftersom Reiki hjälper oss att släppa ut det som inte längre tjänar oss, balanserar våra chakran och vårt energifält, kan vi med kraft äga vår egen styrka, anpassa oss till vårt högre syfte och höja vibrationerna.

En del av texten är hämtad och fritt översatt från Margarita Alcantara som är licensierad akupunktör i New York, New Jersey och Connecticut, hon är även Reiki-lärare. För övrigt är texten skriven utefter mina egna tankar och erfarenheter, Anki Josefsson Holmström, Hälsodesigner, Reikimaster och Reiki-lärare sedan 2005

Reiki ger samma återhämtning som djupsömn?

Frågan blev aktuell i veckan då jag fick ta del av Thomas Lundmarks HRV resultat.
Thomas är VD på FEEL it BETTER

Vi tar det från början. HRV står för Hjärt Rytm Variabilitet. Det är ditt hjärtas rytm som är verktyget i HRV träningen och som påverkar din upplevelse av din inre balans. I HRV träningen lär du dig hantera hjärtats rytm och därigenom hur du skapar balans i ditt autonoma nervsystem läs mer om detta här, på FEEL it BETTERS hemsida.

Att kunna återhämta sig är centralt i dagens samhälle. Har du goda vanor och rutiner för just din återhämtning så skapar du också de bästa förutsättningarna för skapa framgång och leva livet på det viset som passar för just dig. Må fantastiskt bra, helt enkelt! Varje dag!

Thomas kom till mig för en Reikibehandling. För dig som inte vet, är Reiki japanska och betyder universell livsenergi. En behandling ger stressreducering och energipåfyllnad. Behandlingen startar också igång kroppens självläkande förmåga, läs mer om Reiki här.

Thomas var nyfiken. Hade aldrig testat. Innan han la sig på bänken berättade han att han genomgick ett stressmätnings- och återhämtningsprogram, HRV. Han hade en liten mätare som var kopplad till hjärtat och där han efter 5 dygn skulle kunna se på hans förmåga att hantera stress och hur han återhämtade sig. Mätning tillsammans med dagbok 24/5. En kort sekund fick jag prestationsångest. Sen kunde jag återgå till min vanliga tillit till att Thomas kropp skulle ta in precis det den behöver av Reikin och jag bara vara kanalen, verktyget som möjliggjorde.

Resultatet
I veckan fick jag se resultatet i form av staplar och diagram. Under de 45 minuterna då Thomas fått behandlingen hade hans hjärtrytm och kropp gått ner i lika djup avslappning som han hade under de fem mätdygnens djupaste sömn. Sömnen när vi hämtar oss som mest, rensar ut och bygger upp. Den återhämtningen som är så otroligt viktig för att vi sedan ska kunna vara effektiva igen under dygnets vakna timmar. Hisnande resultat och möjligheter. 

Alla som någon gång fått Reiki kan vittna om den sköna avslappningen som infinner sig. Att verkligen få svart på vitt var otroligt stimulerande för mig och ett kvitto på att klienter som kommer till mig regelbundet också kommer att skapa förutsättningar för bästa möjliga återhämtning och stressreducering i sina liv.

Det bästa med Reikin är att vem som helst kan lära sig, läs mer om våra kurser här

Har du ännu inte testat? Varmt välkommen att boka tid här Kanske precis det du behöver för att kunna ta julen med ro? Om inte annat kanske du vet någon som är i behov av lugn och ro och som skulle uppskatta en behandling i julklapp….?

Hur som helst kommer jag att ge mig själv och familjen massa skön Reiki i jul. Med en inre tillfredställelse och brett leende. Hoppas du också får det härligt!!

God Jul önskar vi från Assent Hälsodesign!

//Anki o Jens