Vad gör en Reikihealer?

Ibland får jag frågan om vad jag arbetar med nu för tiden. Frågan är alltid lika kittlande därför det är inte alla som förstår mitt svar: Jag arbetar som Hälsodesigner. Lika obegripligt kan svaret te sig att jag ger Helande massage och Reikibehandlingar. Hjälper dig läka genom att balansera dina energier. ”Ener – vad sa du?”

OK. Vi tar det enkelt och från början:

En Reikihealer kan göra en eller flera av följande:

 • Hålla ett utrymme för energi så att klienten kan dra till sig den energin som behövs för att läka.
 • Ta energin till hjälp och vägleda i klientens helandeprocess
 • Vara en kanal för energin, i det här fallet Reiki
 • Dela universums budskap till klienten för att hjälpa denne att läka

När du går till någon som arbetar med energier så är det bra att känna till följande principer för energihealing. Vi tror oss nämligen veta att:

 • allt består av energier som vibrerar på olika frekvenser
 • allt i vår kropp består av energier och dessa sträcker sig även utanför kroppen i både synliga och kännbara fält
 • vårt energifält bestämmer hur vår status och funktion är både vad gäller känslor, tankar och vår fysiska kropp
 • vårt energifält är intelligent, självläkande och självreglerande
 • i vårt energifält finns all kunskap om vår själsresa
 • din hälsostatus på ditt energifält speglar hälsan i din kropp och ditt psyke
 • dina cellminnen skapar dagens mående och hälsostatus

Vi tänker också att generellt sett, är god hälsa ett resultat av:

 • en balanserad energi i kroppen
 • ett sunt samband mellan det jag tänker, säger och gör
 • ett mjukt energiflöde i kroppen

För optimal hälsa krävs det att energin:

 • flödar fritt i kroppen
 • korsars på vissa ställen t ex DNA
 • kan synka ihop sig med yttre och inre energifält

Allt vi är med om genom livet lagras inom oss på olika sätt. Det som vi inte bearbetar och inte är medvetna om kan stoppa upp energiflödet i kroppen. Detta går att känna av och med hjälp av olika Reikitekniker frigöra och föra upp till ytan. Det vi blir medvetna om kan vi nämligen både bearbeta och läka. Det som vi är omedvetna om kan styra oss på olika sätt, kanske genom ovanor, tankemönster eller smärta och sjukdom.
Har vi blockeringar och hinder i vårt omedvetna så är det också svårt att nå vår fulla potential.

Varje seriös healer vet att den egna hälsan är prio-ett. Alla tekniker och verktyg ska ha utforskats och använts minutiöst av healern själv.
Att läka själv, först, är en förutsättning för att kunna hjälpa andra.

Med det sagt, blir vi å andra sidan aldrig färdiga. Nya lager har en tendens att tränga upp till ytan i alla processer. Därför är jag noga med att alltid gå till en egen coach/mentor/healer som ser bortanför det som går att göra med min egen healing. Hälsa är ju som bekant, en pågående process.

Healing är tillgängligt för oss alla hela tiden och du kan göra mycket själv för att må bra:

 • Meditera ofta, gärna varje dag när du stigit upp
 • Använd dina Reikihänder på din kropp så ofta du får tillfälle
 • Rengör och fyll på ditt energifält det sista du gör på kvällen och det första du gör på morgonen
 • Drick mycket vatten
 • Ät fräsch, oprocessad mat i alla färger
 • Var ute i friska luften och i ljuset så mycket du kan
 • Rör på dig
 • Praktisera grundning när du känner dig obalanserad
 • Gör sådant du tycker är kul
 • Ät 4 timmar innan du ska sova
 • Sov 2 timmar innan midnatt
 • Djupandas flera gånger under dagen
 • Sänk stressnivån på det sättet som passar dig
 • Var noga med daglig återhämtning

Med andra ord är det kanske inte så konstigt att arbeta med energier. Det är kanske t o m det mest naturliga i världen….
Hur flödar energierna i din kropp? Är du medveten?