Din andning = din kanske viktigaste kunskap

Din andning = din kanske viktigaste kunskap

Under 5 dagar kunde den som ville ägna 5 minuter åt att lära sig 5 andningsövningar. Om du missade detta på Facebook kommer här ett sammandrag.

Det är så viktigt med vår andning. En välfungerande andningsapparat är en förutsättning för god hälsa men påverkar också i allra högsta grad ditt välmående i övrigt.

Vi andas runt 25.000 andetag per dygn och om vi kan använda några av dem på ett mer medvetet sätt så finns förutsättningar att, helt gratis, förbättra hälsan, både fysiskt och psykiskt.

Övning #1

Andningsövning för återhämtning
Intentionen är att koppla ihop ditt sinnestillstånd med din andning.

 1. Sätt dig bekvämt i en upprest ställning
 2. Fokusera på området runt ditt hjärta
 3. Andas in 5sek och ut 5 sek.
 4. Låt övningen pågå i minst 3 minuter
 5. Tänk på något eller någon som du känner tacksamhet för och fyll ditt hjärta med den känslan
 6. Låt ett inre leende sprida sig inom dig genom hela övningen.

Visste du att du kan skifta ditt känslotillstånd genom att föreställa dig ett inre leende och hur det känns när du känner din bästa känsla inom dig. Parkera allt annat en stund, andas och le och hitta din bästa känsla.

Assagiolis psykologiska lag nr 2 och 3:
”Kroppsställningar, rörelser och handlingar manar fram motsvarande mentala bilder och idéer, som i sin tur manar fram eller förstärker motsvarande sinnesstämningar och känslor”

Övning #2

Andningsövning för koncentration och för att lugna ner ett stressat sinne.
Intentionen är att skapa lika lång inandning som utandning med bekväma andningspauser däremellan.

 1. Sitt eller ligg bekvämt
 2. Bli medveten om din andning
 3. Vid inandningen fyller du ut magen och vid utandningen drar du in naveln mot ryggraden och tömmer ut. Forcera inte utan bara följ rörelsen.
 4. Räkna nu till fyra på din långsamma inandning
 5. Stanna där och räkna till fyra
 6. Andas ut medan du räknar till fyra
 7. Räkna till fyra innan du andas in igen
 8. Upprepa steg 4-7
 9. Hitta en lugn och skön rytm i 5 minuter eller så länge du väljer
 10. Om du hellre andas och räknar till tre eller till fem är upp till dig.

Fakta:
Viktigaste anledningen till att vi andas är att säkerställa balansen mellan syreförbrukningen och produktionen av koldioxid. Cellerna behöver syre för energiproduktion, det vet de flesta, men att koldioxid också behövs för produktionen tänker vi kanske inte på. Koldioxid är inte bara en viktig restprodukt utan även viktigt för energiproduktionen. Lär mer om varför balansen är viktig under övning #3.

Övning #3

Andningsövning när du behöver gå ner i varv.
Intentionen är att andas ut dubbelt så länge som du andas in vilket ger bättre syreutbyte.

 1. Sätt dig bekvämt med en upprest hållning.
 2. Andas in samtidigt som du räknar till 3 (3 sekunder)
 3. Pausa
 4. Andas ut samtidigt som du räknar till 6 (6 sekunder)

Fakta:
Vi behöver ha tillräckligt hög koldioxidnivå i vårt blod för att syret ska kunna gå från hemoglobinet i vårt blod till våra celler. Koldioxid är en restprodukt men behövs också för cellens energiproduktion.

Om du har en obalans kan du känna dig onormalt trött och seg eller onormalt speedad och ha svårt att komma till ro. Dagens andning lugnar även nervsystemet eftersom en längre utandning än inandning berättar för reptilhjärnan att ”allt är lugnt”.

Att spendera dubbelt så lång tid i vila och avslappning som i aktivitet är en god idé att hålla sig till under dygnet. Hur många timmar lägger du på vila och återhämtning?

Övning #4

Träna diafragman genom reverserad andning.
Intentionen är att förbättra mag-och tarmfunktionen samt syre- och koldioxidutbytet.

Denna övning är både stärkande och balanserande.

 1. Sätt dig eller lägg dig bekvämt
 2. Istället för att fylla magen vid inandning och dra naveln mot ryggraden när du tömmer ut luften så gör du tvärtom.
 3. Din diafragma får jobba lite extra då du drar in magen när du andas in.
 4. Andas långsamt och djupt 3-5 minuter

Fakta:
En dysfunktionell diafragma kan skapa både fysiska och psykiska problem. Diafragman är den viktigaste muskeln för vår andning men även viktig för vår bålstabilitet, rygg/nacke/hals. Diafragman påverkar också magfunktionen. I dessa dagar är det extra viktigt att träna upp både diafragma och övriga andningsorgan. Hitta din rutin för medveten andning. Små, små steg!

Övning #5
Pendeln ger dig större utrymme i livet.

Intentionen är att utveckla ditt andetag, låta det bli större. När du skapar större utrymme i dig och runt dig skapar du samtidigt mer plats för dig i livet. Det blir lättare och mer självklart att släppa in glädje, harmoni och tillfredsställelse varje dag. Lättare att vara ditt sanna jag.

 1. Du kan sitta eller ligga. Håll dina händer bekvämt och stäng dem mjukt. Andas ut långsamt och töm lungorna.
 2. Öppna höger hand och andas in med högerhand öppen. Föreställ dig att du andas in på höger sida, in genom handen, upp genom armen och in genom höger näsborre, höger lunga.
 3. Håll andan och stäng båda händerna. Öppna vänster hand och töm ut andetaget på vänster sida.
 4. Håll vänster hand öppen och andas in genom vänster sida, in genom handen, upp genom armen och in genom vänster näsborre, vänster lunga.
 5. Håll andan och stäng båda händerna, öppna höger hand och andas ut på höger sida.
 6. Detta är en runda
 7. Håll höger hand öppen och andas in. Fortsätt så.
 8. Gör totalt 5 rundor (eller så många som känns bra)

Andningen är bron mellan vårt medvetna och vårt omedvetna. Cellerna pratar med varandra via signalsubstanser, hormoner. De celler som styr vår andning signalerar till varandra i viss rytm och när den rytmen ändras förändras även ditt känslotillstånd, se även dag 1. När vi stressar andas vi ytligt och snabbt och när vi är avslappnade så andas vi automatiskt lugnare och djupare. Ibland behöver vi öka tempot, vara mer alerta för att få saker och ting gjorda eller för att hantera tuffa utmaningar. Det är en del av livet. Säkerställ sedan att du får din återhämtning. Då bygger du kraft och resurser igen inför nästa utmaning. Med andningens och nyfikenhetens hjälp kan utmaningarna kännas både inspirerande och lärorika.

Sammanfattning:
Min förhoppning är att du fått inspiration att bli mer medveten om dina dagliga andetag, fått förståelse för din egen påverkan på ditt känslotillstånd och hur du kan förändra det på några sekunder. Om du sedan kopplar ihop ditt andetag med olika visualiseringar skapar du förutsättningar för dig själv att uppnå det livet som du vill leva. Andning och förmågan att visualisera är en förutsättning när du vill förändra något i ditt liv. Läs mer om visualiseringar och symbolarbete här.

För dig som vill ha djupare kunskap och fler andningsövningar kan jag varmt rekommendera Ulrica Norbergs bok, Andas.

Källor och inspiration: M.Fransson, Din hälsokälla är du. U.Norberg, Andas. R. Assagioli, Om viljan