Nyttan med visualisering och symbolarbete

Vilse i själen?

Ibland fastnar vi i livets kringelikrokar. Vi kanske känner oss vilsna och små och hur vi än försöker hitta lösningar så håller något kvar oss där vi inte vill vara. Kanske tycker vi att vi kommer tillbaka till samma utgångsläge hela tiden och får inte till den förändringen vi vill ha.I sådana lägen, kan guidade meditationer/visualiseringar och symbolarbete hjälpa oss vidare. Kanske hitta den nyckel vi behöver för att förstå oss själva på djupet och för att kunna ta nästa steg? Symbolarbete har funnits så länge människan har funnits och olika kulturer använder denna typ av arbete på olika sätt, i sin egen personliga utveckling.

Symbolers påverkan

Symboler som vi ser för vår inre syn kan ha en djupgående påverkan på vårt psyke. De kan användas när vi behöver se och hitta gamla mönster, få fatt i vårt undermedvetna och etablera nya mönster i vårt beteende för att få bättre energiflöde i vårt inre.

Jung beskrev det som att när vi använder symboler till hjälp för vår kognitiva förmåga så ”pekar det på någonting som är mycket litet känt eller fullständigt okänt”.

Symbolerna kan alltså ge oss en kontakt med delar av vår varelse som är helt okända för vårt analytiska sinne. Det går inte att använda vårt medvetande eller vår hjärna och tänka ut detta. Visualiseringar och kontakten med det undermedvetna kan bara göras genom upplevelse och det är också i den världen, i det arbetet med oss själva som allting är möjligt.

Där kan vi läka, där kan vi göra om och göra rätt, där kan vi kanske äntligen få svaren som vi inte lyckats tänka fram.

I idrottssammanhang är det inte alls konstigt att använda mentala bilder för att nå sina mål. Det är t o m självklart att jobba på det viset. I det vanliga livet kanske det inte händer så ofta. När symbolarbete och visualiseringar används rätt kan de förändra vår inre inställning och vårt yttre beteende. De kan skapa en ny kraft i vårt inre, en kraft och styrka som gradvis kan bli ett drag i vår personlighet och påverka våra handlingar och vårt liv i stort.

Hur gör man då?

Välj en symbol eller ämne som du vill utforska. Koncentrera dig ihärdigt på detta, t ex i din morgonmeditation. Se det för din inre blick så levande och stadigt som du kan.

Genom att välja symbol kan du på ett nyfiket och lekfullt sätt ingripa i din egen utvecklingsprocess. Ägna några minuter per dag i en vecka eller längre och se vad denna symbol kan avslöja för dig. Kanske kan den hjälpa dig vidare i att komma närmare din egen sanning, din egen kärna? Släpp din analytiska hjärna och bara ge dig hän.

Allt som händer oss lagras i vårt omedvetna, splittrat och oorganiserat. Med visualiseringar kan vi träna vårt sinne att strukturera och styra vissa omedvetna krafter. Energi som far omkring inom oss, helt omedvetet, kan ge en vag känsla av otillfredsställelse och rastlöshet, leda till överdrivna svängningar i humöret, en känsla av meningslöshet och exploderande vredesutbrott. Kan vi hitta sätt att kanalisera och använda energin på ett mer konstruktivt sätt så gynnar det oss på alla plan.

Genom att träna vårt sinne kan vi hitta vår potentiella förmåga till otaliga förvandlingar.

Som Piero Feruci skriver i sin bok Bli den du är, är det just i ”denna formbarhet hos människans psyke som löftet om obegränsade möjligheter ligger”

Sammanfattning

Sammanfattningsvis så går det att träna sinnet genom guidade visualiseringar och meditationer. Det går att få ett lugn i vilsenheten, lekfullt utforska och ta nya steg i sin egen utveckling. Endast din fantasi sätter gränser!