Alla har en Själslig intelligens

Låt din vackra Själ komma till uttryck

Hur mycket lyssnar du på din Själ. Hur mycket låter du den komma till uttryck? Vad vill din Själ här på jorden och har den en egen intelligens?

Först vill jag bara förklara vad jag menar med Själ. Det finns många benämningar på samma fenomen. Själ, Ande, Högre Jag, Högre intelligens m.m Kärt barn har många namn. Jag kommer här att använda ordet Själ.

Själens rop
Själen ropar på oss alla. Vill bli sedd och hörd. Genom den kan vi uppfatta vårt syfte här på jorden och lättare förstå vår mening. Vi är alla här av en anledning. Åtminstone är det min livsfilosofi.

Genom livet tappar vi ibland bort kontakten med vår Själ. Själen vill att vi ska hitta hem. Hem till oss själva. Från den platsen, inom dig, sprider sig sen ett lugn, en harmoni och en jublande glädje som inte har någonting med något yttre att göra.

Glädjen över att känna sin egen sanning, leva i sitt sanna jag, i en stor omfamnande villkorslös kärlek.

Vägen dit är inte spikrak. Den är oftast både snårig, kuperad och krokig. Stundtals gör det ont att ta sig framåt. Skavsår och svidande blåsor, ibland riktigt djupa sår uppstår. De kan läka och det är värt resan.

Vi tappar kontakten
Under livets gång har vi lärt oss vad som förväntas av oss här på jorden för att vi ska få bekräftelse, kärlek och få tillhöra ”flocken”. Uppmärksamheten de första åren är vänd utåt med sikte på anpassning. Inte förrän år av erfarenhet, kamp, sorger och glädjeämnen lagts till våra liv, så börjar Själens rop att höras inom oss igen. Det är dags att vända uppmärksamheten inåt.

Vi kan välja om vi vill lyssna. Vi kan välja om vi vill börja lära känna oss själva på ett nytt sätt med uppmärksamheten inåt istället för utåt, med nyfikenhet och förundran. Förundran över livet och allt som Är, men som inte går att förklara med ord. Känslan när vi börjar få kontakt med helheten och förstå att vi faktiskt är en del av allt och att var och en av oss är en viktig unik pusselbit.

Intelligens
Själslig intelligens kommer med åren. Efterhand som erfarenheterna växer och kunskapen mognar. Känslan av att det måste finnas något mer, något större. Det materialistiska, karriär och annat som tidigare varit viktigt ger inte samma meningsfullhet längre.  Vi börjar söka efter något mer. Kanske hittar vi någon form av andlig väg, utan att för den skulle kalla den religiös. Själen är med oss hela tiden och äntligen börjar vi höra Själens rop och börjar lyssna inåt.

Olika sorters intelligens
När vi tar oss tid att stanna upp och fundera över vad som är viktigt i livet, sätts det inre livet i rörelse. Tankar och känslor väcks och det kan bli rörigt ett tag. Vetenskapen är duktig på att mäta intelligens i form av IQ. Den kognitiva intelligensen. Den har stått högt i kurs under många år. Idag vet vi att det är ett mått med många brister, skriver Patricia Tudor-Sandahl i sin bok, En given väg. En bok jag varmt rekommenderar.

IQ kännetecknas av: Jag ska tänka på det, logisk och rationell. 2+2=4 är det som räknas.

Tudor-Sandahl fortsätter sen beskriva EQ, känslans intelligens. En annan typ av intelligens som tog fart under 80-talet och populariserades framförallt av psykologen Daniel Goldman. Här har vi egenskaper som entusiasm, självkontroll, medkänsla, tålamod, social begåvning och förmågan att motivera sig själv.

EQ kännetecknas av: Jag ska känna efter. Inte bara hjärnan utan även kroppen och känslan räknas som viktiga egenskaper.

EQ och IQ samverkar med varandra och vi behöver träna för att bli skickliga på att få ihop dessa delar. När du sen börjar lyssna inåt får Själen, genom dessa delar, en chans att utrycka sig på just ditt sätt.

Själens intelligens
Under senare år har själen fått ta mer plats och man talar om Själens intelligens, SQ. Utan denna intelligens blir inte bilden av människan fullständig. Själslig intelligens hjälper oss att inta ett större perspektiv. Den hjälper oss när vi står inför olika utmaningar i livet. Det är också denna intelligens som hjälper oss att se om det vi står inför är meningsfullt eller inte.

SQ kännetecknas av: Jag ska öppna mig för det ofattbara som ger förmågan att uppfatta sammanhang och mening i ett större perspektiv.

En tålmodig själ
Själen väntar tålmodigt på oss att hitta kontakten igen. När vi hittar den får vi ihop det intellektuella, känslomässiga och andliga. Vi både blir och känner oss hela.

Många klienter som kommer till mig på coachande samtal har tappat kontakten med sin Själ.  De har blivit ordentligt utmanade i livet, tappat balansen och känslan av sin sanning. Många har levt så länge med andras sanningar och förväntningar inom sig och är otroligt duktiga på att anpassa sig och vara till lags. Livet kanske utåt sett är fantastiskt, men något skaver och ropen från Själen hörs tydligt när de kliver in i rummet.

Kanske är det just dessa utmaningar i livet som är grunden för vår Själsliga utveckling? När livet är som tuffast får vi en möjlighet att lära oss mer om oss själva, våra värderingar och vad som är viktigt. Vi får en chans att utvecklas och mogna. Ju mer vi återknyter kontakten med vår Själ desto mer förstår vi dess intelligens. Vi blir tryggare i de beslut vi behöver ta. Beslut som är i linje med vår Själs utveckling. Vi lär oss ha tillit och lita på vår intuition.

SQ kännetecknas också av en hög grad av självmedvetenhet och förmågan att förstå sina djupaste motiv. Söka mening i det som sker och ha tillit till att det finns något högre som håller och vill väl.

Sammanfattningsvis
Kontakten med vår Själ för oss in i ett större sammanhang. Livet blir rikare och mer personligt färgat. Tricket är att det måste upplevas. Det går inte att intellektuellt lära sig genom att bara läsa och studera på ett teoretiskt plan. Kanske behöver du ta hjälp av en Själscoach, gå en Reikikurs eller genomföra någon annan upplevelsebaserad utbildning. Själen är inom oss och vill upplevas för att utvecklas.

När du är redo att uppfatta livet i ett större sammanhang är tipset att reflektera och meditera. Lyssna inåt på din Själ. Vad vill den berätta för dig? Vad har den för mening och mål? Går det att uppfatta? Tysta bruset omkring dig, lär känna de sanningar och gränser du tror att du har idag och utforska nya. Var nyfiken och förundras över att allt kan vara så mycket mer.

Du behövs och du är värdefull. Din själ vet. Lyssna på den!