Att vara Reiki Master del 1

Varför väljer man att utvecklas genom Reiki? Och varför går man hela vägen till Reiki Master. Här nedan kan du läsa om några tankar om detta från några av våra Reiki Masters. Låt dig inspireras. 

Ellionor utbildade sig till Reiki Master på vår kurs 2019. Som Reiki Master hos oss har du sedan möjlighet att assistera på våra utbildningar, alla etapper. På kursen i september 2020 hade vi förmånen att få ha med henne som assistent.

Vad betyder Reiki för dig?

Reiki är en stor del i min vardag, i mitt liv och i mitt sätt att leva. Och det har den varit i drygt 15 år nu. Dock känner jag att Reikin som energi och medvandrande följare/ledsagare är än starkare i sin närvaro sedan jag valde att utbilda mig vidare till Reikimaster. Reikin ger mig precis det jag behöver ha, varje dag. Ibland behövs påfyllande energi, ibland behövs stöd i att finna ro och lugn. Reikinenergin är så fantastisk på så sätt! Reiki har också öppnat upp dörrar till relationer och vänskaper som jag inte tror mig ha funnit på annat sätt. Den har visat vägen till personer som liksom jag har en önskan om att bli mer i ärlighet med sig själv och i kontakten med andra.

Varför har du valt denna väg i din personliga utveckling?


Från början, när jag blev bekant med Reiki, var jag nog inte införstådd med hur mycket Reiki faktiskt påverkar den egna personliga utvecklingen. För mig var nog Reiki initialt istället ett sätt att komma ned i varv och även få smärtlindring för en kronisk smärtsjukdom som jag har. Jag får nog medge att jag nog har stretat emot en hel del och inte velat se vilken väg Reiki har velat att jag ska gå i. Förrän för ca 1,5 år sedan när jag kände att ja, detta med Reiki vill jag ska bli en del av mitt liv, fullt ut. Jag vill leva i dess anda, jag vill kunna – för den som är intresserad- upplysa och informera, delge/erbjuda Reiki. Det var när den känslan blev riktigt stark som jag bestämde mig för att få vidare och bli Reikimaster.

Jag har gått sista delen det vill säga läst kursen Reikimaster Holy Fire III för Anki och Jens. Min urvalsprocess gick till så att jag valde den kurs som skulle genomföras snabbast i tid efter det att jag hade beslutat mig för att läsa in den nivån. 😊 Det blev så rätt! Jag vill tacka detta par varmt för deras engagemang och deras sätt att sprida, lära ut och delge tankar kring Reiki! Höjdpunkterna har nog varit att få ta del av deras syn på Reiki, deras förhållningssätt till Reiki som enskilda individer men även som ett par samt att få möta alla fantastiska människor som har sökt sig till deras kursverksamhet. Efter en kurshelg hos Assent är man så stark, så fylld och så full av ro-känslor!

Lena gick Reiki Mastern i september 2020. Här kommer hennes tankar.

Så nöjd med mitt beslut att gå vidare till steget att gå masterutbildningen. Jag kände väldigt tydligt efter steg 2 att jag ville utvecklas vidare. Och vilken utbildning! Kände verkligen att många bitar föll på plats.

Reiki har kommit att betyda mycket för mig. När jag gick steg 1 var det mycket nyfikenhet som var drivkraft. Efter steg 2 började det påverka mitt sätt att leva. Känner idag att jag hanterar händelser i mitt liv på ett helt annat sätt.

Jag har alltid sökt nya vägar i livet för att utvecklas. När jag genom Anki kom i kontakt med Reiki så öppnades en helt ny värld. Har ingen aning om vart den kommer leda men känns spännande och inspirerande. Nya tankar om livet har öppnats upp. Att få möjlighet att tillsammans med andra likasinnade under utbildningarna få dela  nya tankar, känslor och upplevelser har varit fantastiskt.  Något man skulle önska alla att få uppleva.

 

Sen har vi Tom

Grattis till din diplomering i Reiki Master. Hur känns det?

Tack! Det har hänt så mycket sedan jag gick Reiki 1 och var helt ny. Att stå här nu som master känns häftigt! Jag känner mig trygg och lugn i Reikin, intuitionen växer och jag ser på självet från en djupare insikt och en större förståelse.

Vad betyder Reiki för dig?

För mig kan Reiki vara helande på många olika plan och aspekter av livet, det betyder att vara öppen och mottaglig för läkande och intuition samt att våga lita på kraften. Det betyder också viljan att leva balanserat och ha en positiv inställning. En hjälpande hand.

Varför har du valt denna vägen i din personliga utveckling?

För mig känns det som en naturlig väg att gå. Det finns inget rätt eller fel, man lär sig hitta sin egen väg, jag gillar att Reikin är fri på så sätt, du kan komma från alla walks of life, religiös eller icke-religiös bakgrund har ingen betydelse. Reiki är energi som finns i oss alla, och ju mer man lär känna den desto bättre kan man förstå sig själv och andra – leva på ett mer empatiskt/harmoniskt vis.

Om du skulle välja ut en höjdpunkt från alla tre utbildningsetapperna vad skulle det vara?

Meditationerna och alla värdefulla samtal i gruppen som vi hade i master kursen, det var otroligt givande.

Fortsättning följer..