Usui Reiki eller Holy Fire III Reiki?

Skillnaden på Usui Reiki och Holy Fire III Reiki

Sammanfattning
En av skillnaderna mellan traditionell Usui Reiki och Holy Fire Reiki är att initieringarna har förändrats. Istället för handpositioner och Japanska ritualer så sker initieringen via guidade upplevelsemeditationer som kallas placeringar och tändningar.

Tanken är att varje elev, på ett individuellt plan, ska vägledas av Holy Fire. Energin går direkt till eleven, istället för genom läraren och kräver heller ingen speciell ritual. Holy Fire energin kommer att arbeta på många olika nivåer och anpassar sig till elevens individuella behov.

Bakgrund
William Lee Rand, grundare till ICRT, www.reiki.org, fick till sig Holy Fire i januari 2014. Det var en torsdagsmorgon och på fredagen skulle han ha en ART/Masterklass. Han blev guidad att använda Holy Fire för Master initieringen. På den tiden initierades fortfarande Usuis 3 första symboler genom ritualer och handpositioner. William fick till sig att de tibetanska symbolerna och teknikerna med Violett andning skulle tas bort. Dessa energier hade liksom tjänat sitt syfte och de nya energierna behövde få plats och anpassas till hans system.
I december 2015 fick William till sig Holy Fire II. Det blev som en uppgradering för att skapa ytterligare möjligheter för fler att bli utbildade och därigenom sprida Reiki till en ännu bredare krets. Webinar för de som gått Holy Fire togs fram. Genom uppgraderingen fick deltagaren förmågan att ge initieringarna för Reiki 1&2 samt mastersymbolen som tändning och placering istället för ritualer och handpositioner. De guidade upplevelsemeditationerna tog helt över.

Hur går det till
I Holy Fire Reikisystemet gör vi nu våra initieringar genom placeringar i Reiki 1 och 2 samt för Usuis Mastersymbol. Det är viktigt att ha i åtanke att detta bara är en av alla varianter av initieringsstilar som finns och har funnits sedan Usui Sensei. Även Usui Sensei hade olika sätt att initiera på beroende på vem/vilka han hade framför sig. Det är också viktigt att veta att de tibetanska energierna fortfarande både är användbara och givande för dem som inte har gått en Holy Fire kurs. Inget är bättre eller sämre, bara olika tekniker och verktyg för att uppnå ett resultat.

Många använder idag Takata Senseis initieringsstil. Den och flera andra initieringsstilar görs genom en ritual med ett antal handpositioner. Energin går genom en lärare/master och sen till eleven. Skillnaden med Holy Fire är att Holy Fire Reiki går direkt till eleven.  I Holy Fire III systemet är alltså verktygen för initieringar numera guidade upplevelsemeditationer. Placeringarna och tändningarna är, med andra ord, bara en initieringsstil som används i Usui Holy Fire Reiki.

Modernisering och utveckling
Att ta bort symboler, ritualer kan tyckas kontroversiellt och det har väckt mycket frågor och funderingar. Det är inte alltid lätt med förändring och att lära nytt. Jag tror inte att Holy Fire är för alla. Jag tycker mig märka både på mig själv och mina elever att antingen dras man till denna nyare, mer moderna metod eller så vill man fortsätta använda de japanska ritualerna. Som sagt, inget är bättre eller sämre än det andra.

Vi vet idag att Usui själv hade olika variationer av de initieringar som han gav. Det är heller Inte oväntat att vi får nya metoder på tjugohundratalet och att energierna utvecklas och vibrerar på nya sätt än tidigare.

Egen reflektion
Ibland får jag frågan om energierna är högre, finare, ljusare? Och det är nog en fråga som egentligen inte går att besvara utefter vår mänskliga hjärnas förståelse. Själv har jag använt energier på olika sätt sedan jag gick min första healingutbildning 1994. Jag har arbetat sedan 2005 med traditionell Usui Reiki. För mig har Reiki utvecklats under åren och sedan Holy Fire blivit väldigt tydlig i sina två delar. Den ena delen som en andlig utveckling och vägledning och den andra delen som en teknik i behandlingar.

Andlig utveckling genom Reiki
För att fylla mig själv med härlig energi har jag genom åren jag skaffat mig en mängd med verktyg och tekniker som jag kan använda. Mina läromästare har varit många och jag är dem evigt tacksam. För mig är det numera självklart att kvalitet på ljuset och energin som är utanför mig även finns inom mig. Och jag vet att det är så för alla.

Reiki är det verktyg som jag valt att använda för att nå källan till högre intelligens som hjälper och vägleder mig om dagarna. Källan som hjälper mig att ta mig till tillstånd av total frid och harmoni och som vägleder mig mot mina mål. Jag älskar Holy Fire Reiki som energi. För mig är den ljus, kärleksfull och omfamnande.

Jag tänker att vi är här för att lära oss om oss själva och bli de vi var ämnade att vara. Vi är andliga varelser som kan helas och transformeras och Reiki kan hjälpa oss och gör det på ett vackert okomplicerat och omsorgsfullt sätt. Du får alltid det du behöver just nu med Reiki. Ibland blir helandet ögonblickligt och ibland behövs det längre tid.

Är du mer nyfiken på Holy Fire och vad den energin och kontakten kan göra för just dig så läs gärna mer på www.reiki.org, Williams Lee Rands hemsida.

Vi har regelbundet kurser i Stockholm i både etapp 1 och 2 med Holy Fire Reiki III och kan verkligen rekommendera dessa för din egen utvecklings skull.

Hitta nästa kurs här www.assent.se

När du väljer kurser i Reiki hos oss på Assent kan du välja följande
Reiki I heter nu Usui/Holy Fire III Reiki etapp 1
Reiki II heter nu Usui/Holy Fire III Reiki etapp 2
Reiki ART/Master heter nu Usui/Holy Fire III Reiki ART/Master

Vi har även Reikikurser för par!

Har du inte möjlighet att gå i Stockholm så finns det fler Reiki Mastrar, ute i landet, som också håller Usui/Holy Fire II Reiki kurser. Sök efter en utövare nära dig på www.reikiförbundet.se