Reikins helandeprocess

Ibland möter jag människor som fått en Reikibehandling eller gått en Reikikurs och känner sig helt upp och ner. Reikiterapeauten eller läraren har inte förklarat ordentligt kring vad som kan inträffa vid healing. Eller så har personen det, men just där och då var inte eleven/klienten mottaglig.

Fysisk helandeprocess

När du gått en Reikikurs eller fått en behandling kan det hända att du upplever fysiska symptom så som snuva, förkylning, diarré, magknip, värk och smärtor i kroppen, inklusive huvudvärk, trötthet etc. Dessa symptom som ibland uppstår (men inte alltid) orsakas av att det sker helande förändringar i kroppen.

Det vi är med om i livet sätter sina spår i kroppen på olika sätt. Olika gifter kan ackumuleras i olika kroppsvävnader och de kan bli en börda för ditt systems hälsosamma funktioner. När det sker ett helande börjar ditt system att fungera på en effektivare nivå och då börjar de lagrade gifterna att frigöras och åka ut i blodomloppet. De avsöndras sen genom huden, lungorna, levern, njurarna, urinblåsan och på annat sätt.

Om du under en längre tid haft ett system där vissa organ fungerat mindre optimalt, så är det ganska troligt att andra organ har kompenserat upp funktionerna. Det är därför vissa symptom kan komma väldigt snabbt och oväntat kan tyckas, men egentligen har kroppen jobbat hårt för att upprätthålla balansen. Det blir alltså inte bara de svaga eller sjuka organen som börjar fungera bättre utan även de som kompenserat behöver troligtvis förändra sin funktion. Precis som en otränad muskel blir öm när den börjar tränas kan man bli öm i olika organ när de ska anpassa sig till en mer hälsosam funktion.

Om du upplever detta så ha i minnet, att det är, troligtvis, en djupare healing som äger rum. Ibland kallas det ”healingkris” och eftersom kris betyder just utveckling, är det precis det som sker. Med andra ord en helt normal del av helande processen.

Så om det sker är det troligtvis ett gott tecken och tyder på att helande äger rum. När gifterna väl har frigjorts och kroppen har anpassat sig till sin nya hälsonivå kommer du känna dig bättre än någonsin. Fortsätt ge dig själv bra näring, frigör alla negativa känslor och tankar till ljuset, ta emot mycket Reiki och låt ditt helande fullbordas. Att dricka mer vatten än vanligt och ta renande örter och att vila mer kan också vara bra.

Helande på en känslomässig nivå

Helande kan också äga rum på högre nivåer, framför allt efter Reiki II. Då påverkas känslorna, sinnet och det andliga livet. Det kan manifestera sig på olika sätt och medföra att det personliga livsstrukturen förändras. Tempot i livet kanske ökar, mycket mer att göra och det kan kännas som om det finns massa fler lösa trådar att ta tag i. En del rapporterar att negativa känslor som de inte haft på länge poppar upp. Det kan vara känslor som hör ihop med det förflutna, med familj, vänner eller andra. Ibland blir det utmaningar på arbetet eller med relationer eller med äktenskapet.

Denna sortens stress efter Reiki-behandling eller initiering är också en indikation på ett helande på en djupare nivå. När människor börjar helas så påverkas livet på många plan, inte bara det fysiska. Vi är holistiska varelser och alla våra delar hänger ju ihop. Äger helandet rum på ett ställe kan det påverka andra områden på ett eller annat sätt.

Tips på hur du hanterar det som händer

Det hälsosammaste sättet att hantera det som händer är att tillåta dig att känna dessa känslor och frigöra dem. Alla dina vanemässiga tankar, känslor och handlingar som hör ihop med det som händer behöver troligtvis omstruktureras. Om du känner så här är det viktigt att våga vara i det och erkänna att det sker. Använd din visdom och eftertänksamhet och ”åk mer” i processen. Låt de nödvändiga förändringarna ske.

Det är inte alltid dessa ”healing-kriser” uppstår, men om och när det händer så är det viktigt att lyssna på vad som händer och medverka i dess fullbordan. Alltid när det sker en förändring, även om det är till det bättre, behövs det en period av anpassning. Denna tid kan kännas förvirrande och t o m att det blir värre än vad det någonsin har varit, medan de olika delarna i ditt liv, som varit förbundna med problemområdet kan vänja sig vid det nya mer hälsosamma tillståndet. Det är bra att prata med sin Reiki-terapeut, -lärare, -rådgivare för att få feedback och perspektiv på sina upplevelser.

Att bli helad på ett djupare plan skulle kunna liknas vid en ommöblering hemma. Visst möblemang kanske behöver bytas ut och innan du fått ordning på det och rummet är ommöblerat är det kaos och prylar överallt. Det kanske kommit fram smuts och damm från ställen som du inte varit medveten om tidigare. Om någon kom in just då kanske och inte visst vad du höll på med kanske de skulle tycka att du inte skötte hemmet så bra och att du var en stökig person och inte trivas utan vilja gå igen. Men när spindelväv och smuts tvättats bort och det nya möblemanget kommit på plats, skulle ditt hus kännas och se bättre ut än någonsin. Alla skulle lägga märke till och uppskatta förbättringarna du gjort.

Det är likadant med personlig healing. Saker kan bli förvirrande och obehagliga innan ditt helande är fullbordat. När det sen har rättat till sig kommer det att vara tydligt att förbättringar har skett. Du kommer att känna dig bättre och ditt liv blir hälsosammare. Så var uppmärksam på det som händer i och omkring dig. Känner du av något liknande är det troligt att det pågår ett kraftigt helande och att ditt liv snart kommer vara hälsosammare och fyllt av större klarhet och glädje.

Har du behov av att bolla eller prata med någon är du alltid välkommen att höra av dig till mig.
Första samtalet är alltid kostnadsfritt. Här bokar du tid

”delar av texten är hämtad från Usui/Holy Fire Reikimaster-manual av William Lee Rand”
”bilderna hämtade från Reikilifestyle.com”