Kategori: Aktuellt

Ont i kroppen kan bero på ihopklistrad bindväv

Bindvävens betydelse

Det kommer mer och mer forskning, fler och fler studier som ger oss nya perspektiv och ideér om hur vi sett på vår kropp och hälsa, på värk och på våra välfärdssjukdomar. Ganska nyligen, år 2017, erkändes Fascian som kroppens största organ. Fascian, det nätverk av bindväv som omsluter allt, från muskler och skelett, till organ och celler.

Forskningen gör att vi börjar förstå hur viktig denna bindväv är för vårt välmående. Bindväven står för en tredjedel av hela rörelseapparaten och nästan all kommunikation i kroppen går via bindväven. Även de flesta av våra smärt receptorer sitter där. Inte så konstigt då om att det gör väldigt ont när bindväven klibbar ihop sig på grund av t ex monotona, enformiga rörelser. Vi behöver hålla den så smidig och rörlig som möjligt.

Många klienter som kommer till mig har ont och vill slippa smärta. Det jag känner med mina händer och som vi gemensamt börjar jobba med är att mjuka upp bindväv som stelnat, lösa upp där som den har klibbat ihop och hjälpa kroppen att börja läka.

Det finns otroligt mycket du kan göra själv för att få smidigare och rörligare bindväv. Den stelnar nämligen och anpassar sig efter hur du använder din kropp. Monotona, statiska rörelser skapar stagnation i flödet och bindväven klibbar ihop sig och smärta uppstår efter ett tag.

Sträck på dig regelbundet. Sitt eller ligg inte i samma ställning alltför länge. Rör på dig och variera dig i ditt rörelsemönster. Yinyoga är en riktigt bra yogaform som kommer åt bindväven från alla håll och kanter.
Även kosten har betydelse. Att utesluta socker och äta så oprocessad mat som möjligt är ett sätt att hålla kroppen frisk.

Ta hand om dig!
Anki – din Hälsodesigner

 

Alla har en Själslig intelligens

Låt din vackra Själ komma till uttryck

Hur mycket lyssnar du på din Själ. Hur mycket låter du den komma till uttryck? Vad vill din Själ här på jorden och har den en egen intelligens?

Först vill jag bara förklara vad jag menar med Själ. Det finns många benämningar på samma fenomen. Själ, Ande, Högre Jag, Högre intelligens m.m Kärt barn har många namn. Jag kommer här att använda ordet Själ.

Själens rop
Själen ropar på oss alla. Vill bli sedd och hörd. Genom den kan vi uppfatta vårt syfte här på jorden och lättare förstå vår mening. Vi är alla här av en anledning. Åtminstone är det min livsfilosofi.

Genom livet tappar vi ibland bort kontakten med vår Själ. Själen vill att vi ska hitta hem. Hem till oss själva. Från den platsen, inom dig, sprider sig sen ett lugn, en harmoni och en jublande glädje som inte har någonting med något yttre att göra.

Glädjen över att känna sin egen sanning, leva i sitt sanna jag, i en stor omfamnande villkorslös kärlek.

Vägen dit är inte spikrak. Den är oftast både snårig, kuperad och krokig. Stundtals gör det ont att ta sig framåt. Skavsår och svidande blåsor, ibland riktigt djupa sår uppstår. De kan läka och det är värt resan.

Vi tappar kontakten
Under livets gång har vi lärt oss vad som förväntas av oss här på jorden för att vi ska få bekräftelse, kärlek och få tillhöra ”flocken”. Uppmärksamheten de första åren är vänd utåt med sikte på anpassning. Inte förrän år av erfarenhet, kamp, sorger och glädjeämnen lagts till våra liv, så börjar Själens rop att höras inom oss igen. Det är dags att vända uppmärksamheten inåt.

Vi kan välja om vi vill lyssna. Vi kan välja om vi vill börja lära känna oss själva på ett nytt sätt med uppmärksamheten inåt istället för utåt, med nyfikenhet och förundran. Förundran över livet och allt som Är, men som inte går att förklara med ord. Känslan när vi börjar få kontakt med helheten och förstå att vi faktiskt är en del av allt och att var och en av oss är en viktig unik pusselbit.

Intelligens
Själslig intelligens kommer med åren. Efterhand som erfarenheterna växer och kunskapen mognar. Känslan av att det måste finnas något mer, något större. Det materialistiska, karriär och annat som tidigare varit viktigt ger inte samma meningsfullhet längre.  Vi börjar söka efter något mer. Kanske hittar vi någon form av andlig väg, utan att för den skulle kalla den religiös. Själen är med oss hela tiden och äntligen börjar vi höra Själens rop och börjar lyssna inåt.

Olika sorters intelligens
När vi tar oss tid att stanna upp och fundera över vad som är viktigt i livet, sätts det inre livet i rörelse. Tankar och känslor väcks och det kan bli rörigt ett tag. Vetenskapen är duktig på att mäta intelligens i form av IQ. Den kognitiva intelligensen. Den har stått högt i kurs under många år. Idag vet vi att det är ett mått med många brister, skriver Patricia Tudor-Sandahl i sin bok, En given väg. En bok jag varmt rekommenderar.

IQ kännetecknas av: Jag ska tänka på det, logisk och rationell. 2+2=4 är det som räknas.

Tudor-Sandahl fortsätter sen beskriva EQ, känslans intelligens. En annan typ av intelligens som tog fart under 80-talet och populariserades framförallt av psykologen Daniel Goldman. Här har vi egenskaper som entusiasm, självkontroll, medkänsla, tålamod, social begåvning och förmågan att motivera sig själv.

EQ kännetecknas av: Jag ska känna efter. Inte bara hjärnan utan även kroppen och känslan räknas som viktiga egenskaper.

EQ och IQ samverkar med varandra och vi behöver träna för att bli skickliga på att få ihop dessa delar. När du sen börjar lyssna inåt får Själen, genom dessa delar, en chans att utrycka sig på just ditt sätt.

Själens intelligens
Under senare år har själen fått ta mer plats och man talar om Själens intelligens, SQ. Utan denna intelligens blir inte bilden av människan fullständig. Själslig intelligens hjälper oss att inta ett större perspektiv. Den hjälper oss när vi står inför olika utmaningar i livet. Det är också denna intelligens som hjälper oss att se om det vi står inför är meningsfullt eller inte.

SQ kännetecknas av: Jag ska öppna mig för det ofattbara som ger förmågan att uppfatta sammanhang och mening i ett större perspektiv.

En tålmodig själ
Själen väntar tålmodigt på oss att hitta kontakten igen. När vi hittar den får vi ihop det intellektuella, känslomässiga och andliga. Vi både blir och känner oss hela.

Många klienter som kommer till mig på coachande samtal har tappat kontakten med sin Själ.  De har blivit ordentligt utmanade i livet, tappat balansen och känslan av sin sanning. Många har levt så länge med andras sanningar och förväntningar inom sig och är otroligt duktiga på att anpassa sig och vara till lags. Livet kanske utåt sett är fantastiskt, men något skaver och ropen från Själen hörs tydligt när de kliver in i rummet.

Kanske är det just dessa utmaningar i livet som är grunden för vår Själsliga utveckling? När livet är som tuffast får vi en möjlighet att lära oss mer om oss själva, våra värderingar och vad som är viktigt. Vi får en chans att utvecklas och mogna. Ju mer vi återknyter kontakten med vår Själ desto mer förstår vi dess intelligens. Vi blir tryggare i de beslut vi behöver ta. Beslut som är i linje med vår Själs utveckling. Vi lär oss ha tillit och lita på vår intuition.

SQ kännetecknas också av en hög grad av självmedvetenhet och förmågan att förstå sina djupaste motiv. Söka mening i det som sker och ha tillit till att det finns något högre som håller och vill väl.

Sammanfattningsvis
Kontakten med vår Själ för oss in i ett större sammanhang. Livet blir rikare och mer personligt färgat. Tricket är att det måste upplevas. Det går inte att intellektuellt lära sig genom att bara läsa och studera på ett teoretiskt plan. Kanske behöver du ta hjälp av en Själscoach, gå en Reikikurs eller genomföra någon annan upplevelsebaserad utbildning. Själen är inom oss och vill upplevas för att utvecklas.

När du är redo att uppfatta livet i ett större sammanhang är tipset att reflektera och meditera. Lyssna inåt på din Själ. Vad vill den berätta för dig? Vad har den för mening och mål? Går det att uppfatta? Tysta bruset omkring dig, lär känna de sanningar och gränser du tror att du har idag och utforska nya. Var nyfiken och förundras över att allt kan vara så mycket mer.

Du behövs och du är värdefull. Din själ vet. Lyssna på den!

Din andning = din kanske viktigaste kunskap

Din andning = din kanske viktigaste kunskap

Under 5 dagar kunde den som ville ägna 5 minuter åt att lära sig 5 andningsövningar. Om du missade detta på Facebook kommer här ett sammandrag.

Det är så viktigt med vår andning. En välfungerande andningsapparat är en förutsättning för god hälsa men påverkar också i allra högsta grad ditt välmående i övrigt.

Vi andas runt 25.000 andetag per dygn och om vi kan använda några av dem på ett mer medvetet sätt så finns förutsättningar att, helt gratis, förbättra hälsan, både fysiskt och psykiskt.

Övning #1

Andningsövning för återhämtning
Intentionen är att koppla ihop ditt sinnestillstånd med din andning.

 1. Sätt dig bekvämt i en upprest ställning
 2. Fokusera på området runt ditt hjärta
 3. Andas in 5sek och ut 5 sek.
 4. Låt övningen pågå i minst 3 minuter
 5. Tänk på något eller någon som du känner tacksamhet för och fyll ditt hjärta med den känslan
 6. Låt ett inre leende sprida sig inom dig genom hela övningen.

Visste du att du kan skifta ditt känslotillstånd genom att föreställa dig ett inre leende och hur det känns när du känner din bästa känsla inom dig. Parkera allt annat en stund, andas och le och hitta din bästa känsla.

Assagiolis psykologiska lag nr 2 och 3:
”Kroppsställningar, rörelser och handlingar manar fram motsvarande mentala bilder och idéer, som i sin tur manar fram eller förstärker motsvarande sinnesstämningar och känslor”

Övning #2

Andningsövning för koncentration och för att lugna ner ett stressat sinne.
Intentionen är att skapa lika lång inandning som utandning med bekväma andningspauser däremellan.

 1. Sitt eller ligg bekvämt
 2. Bli medveten om din andning
 3. Vid inandningen fyller du ut magen och vid utandningen drar du in naveln mot ryggraden och tömmer ut. Forcera inte utan bara följ rörelsen.
 4. Räkna nu till fyra på din långsamma inandning
 5. Stanna där och räkna till fyra
 6. Andas ut medan du räknar till fyra
 7. Räkna till fyra innan du andas in igen
 8. Upprepa steg 4-7
 9. Hitta en lugn och skön rytm i 5 minuter eller så länge du väljer
 10. Om du hellre andas och räknar till tre eller till fem är upp till dig.

Fakta:
Viktigaste anledningen till att vi andas är att säkerställa balansen mellan syreförbrukningen och produktionen av koldioxid. Cellerna behöver syre för energiproduktion, det vet de flesta, men att koldioxid också behövs för produktionen tänker vi kanske inte på. Koldioxid är inte bara en viktig restprodukt utan även viktigt för energiproduktionen. Lär mer om varför balansen är viktig under övning #3.

Övning #3

Andningsövning när du behöver gå ner i varv.
Intentionen är att andas ut dubbelt så länge som du andas in vilket ger bättre syreutbyte.

 1. Sätt dig bekvämt med en upprest hållning.
 2. Andas in samtidigt som du räknar till 3 (3 sekunder)
 3. Pausa
 4. Andas ut samtidigt som du räknar till 6 (6 sekunder)

Fakta:
Vi behöver ha tillräckligt hög koldioxidnivå i vårt blod för att syret ska kunna gå från hemoglobinet i vårt blod till våra celler. Koldioxid är en restprodukt men behövs också för cellens energiproduktion.

Om du har en obalans kan du känna dig onormalt trött och seg eller onormalt speedad och ha svårt att komma till ro. Dagens andning lugnar även nervsystemet eftersom en längre utandning än inandning berättar för reptilhjärnan att ”allt är lugnt”.

Att spendera dubbelt så lång tid i vila och avslappning som i aktivitet är en god idé att hålla sig till under dygnet. Hur många timmar lägger du på vila och återhämtning?

Övning #4

Träna diafragman genom reverserad andning.
Intentionen är att förbättra mag-och tarmfunktionen samt syre- och koldioxidutbytet.

Denna övning är både stärkande och balanserande.

 1. Sätt dig eller lägg dig bekvämt
 2. Istället för att fylla magen vid inandning och dra naveln mot ryggraden när du tömmer ut luften så gör du tvärtom.
 3. Din diafragma får jobba lite extra då du drar in magen när du andas in.
 4. Andas långsamt och djupt 3-5 minuter

Fakta:
En dysfunktionell diafragma kan skapa både fysiska och psykiska problem. Diafragman är den viktigaste muskeln för vår andning men även viktig för vår bålstabilitet, rygg/nacke/hals. Diafragman påverkar också magfunktionen. I dessa dagar är det extra viktigt att träna upp både diafragma och övriga andningsorgan. Hitta din rutin för medveten andning. Små, små steg!

Övning #5
Pendeln ger dig större utrymme i livet.

Intentionen är att utveckla ditt andetag, låta det bli större. När du skapar större utrymme i dig och runt dig skapar du samtidigt mer plats för dig i livet. Det blir lättare och mer självklart att släppa in glädje, harmoni och tillfredsställelse varje dag. Lättare att vara ditt sanna jag.

 1. Du kan sitta eller ligga. Håll dina händer bekvämt och stäng dem mjukt. Andas ut långsamt och töm lungorna.
 2. Öppna höger hand och andas in med högerhand öppen. Föreställ dig att du andas in på höger sida, in genom handen, upp genom armen och in genom höger näsborre, höger lunga.
 3. Håll andan och stäng båda händerna. Öppna vänster hand och töm ut andetaget på vänster sida.
 4. Håll vänster hand öppen och andas in genom vänster sida, in genom handen, upp genom armen och in genom vänster näsborre, vänster lunga.
 5. Håll andan och stäng båda händerna, öppna höger hand och andas ut på höger sida.
 6. Detta är en runda
 7. Håll höger hand öppen och andas in. Fortsätt så.
 8. Gör totalt 5 rundor (eller så många som känns bra)

Andningen är bron mellan vårt medvetna och vårt omedvetna. Cellerna pratar med varandra via signalsubstanser, hormoner. De celler som styr vår andning signalerar till varandra i viss rytm och när den rytmen ändras förändras även ditt känslotillstånd, se även dag 1. När vi stressar andas vi ytligt och snabbt och när vi är avslappnade så andas vi automatiskt lugnare och djupare. Ibland behöver vi öka tempot, vara mer alerta för att få saker och ting gjorda eller för att hantera tuffa utmaningar. Det är en del av livet. Säkerställ sedan att du får din återhämtning. Då bygger du kraft och resurser igen inför nästa utmaning. Med andningens och nyfikenhetens hjälp kan utmaningarna kännas både inspirerande och lärorika.

Sammanfattning:
Min förhoppning är att du fått inspiration att bli mer medveten om dina dagliga andetag, fått förståelse för din egen påverkan på ditt känslotillstånd och hur du kan förändra det på några sekunder. Om du sedan kopplar ihop ditt andetag med olika visualiseringar skapar du förutsättningar för dig själv att uppnå det livet som du vill leva. Andning och förmågan att visualisera är en förutsättning när du vill förändra något i ditt liv. Läs mer om visualiseringar och symbolarbete här.

För dig som vill ha djupare kunskap och fler andningsövningar kan jag varmt rekommendera Ulrica Norbergs bok, Andas.

Källor och inspiration: M.Fransson, Din hälsokälla är du. U.Norberg, Andas. R. Assagioli, Om viljan

 

Din inre kvalitet utan yttre press

Vad händer i din kropp när du oroar dig?

Har du tänkt på att det skapas nya celler i din kropp precis hela tiden? Kvaliteten på dina nya celler är beroende av både det du äter, men också det du tänker och känner.

Kemiska processer
Alla tankar vi tänker, alla känslor vi har under en dag skapar kemiska processer i oss på olika sätt. De flesta av oss går på autopilot och tänker samma tankar och går omkring i samma känslotillstånd. Och det är ju bra, om dessa tillstånd gynnar dig och får både din kropp och själ att må bra och dina celler att jubla. Men vad betyder det om du istället går om kring om dagarna och oroar dig för saker som du egentligen inte kan göra något åt?

Testa din reaktion
Vi börjar med att kolla in det där processerna som jag påstår händer i kroppen bara genom att vi tänker på olika saker. Om du är tveksam till sanningshalten i det så tänk på en citron. Tänk dig, så levande du kan, att du delar den och sen tuggar i dig delarna. Föreställ dig att du biter en stor bit, hur saften rinner, ja, du fattar.  Ökar din salivmängd? Ja, för de allra flesta så finns förmågan att tänka denna tanken så levande att vi känner hur surt citronen smakar när den möter tungan, vilket framkallar saliv i munnen tillsammans med flera andra kroppsliga reaktioner. Detta bara genom tanken.

Stressens påverkan
Så, tillbaka till vad orostankar gör med oss. När vi blir stressade av olika anledningar tillverkas det en mängd olika hormoner som sprutar ut i kroppen. Går vi med dessa för länge är de direkt skadliga. Idag vet de flesta detta. De flesta av oss har läst eller hört något om den där stressen som inte är bra för oss, men det är svårt att inte dras med. Livet rullar på i en hiskelig fart och av någon outgrundlig anledning hänger vi bara på och väntar på att det ska bli bättre sen.

Red-alert och motsatsen
Det kanske är så krasst att vi inte kan undkomma samhällets stress och press. Kroppen är i red-alert det mesta av dygnet och vi kämpar på så gott vi kan. Tack och lov finns det sätt att minska på skadan. Ett av sätten är att helt enkelt skapa andra kemiska processer i kroppen. Goda processer som motverkar och ger någon form av balans. Om tankar så som oro, rädsla och stress skapar skadliga kemiska processer så skapar känslor av glädje, tacksamhet och frid kemiska processer som istället stärker, bygger upp och läker oss och våra celler. Och i detta tillstånd stärks även ditt immunförsvar. Se om du kan hitta så många stunder det bara går under dagen att försätta dig i ett tillstånd av tacksamhet. Ta några djupa andetag, andas in tacksamhet och ut på spänningar och oro en stund.

Bestäm din inre kvalitet
Att leva från en plats av tillit och tacksamhet större delen av vår tid, är att leva livet så som det är tänkt, vågar jag påstå. Livet ska levas och inte bara överlevas. Hitta dina stunder som ger mening och välj att vara där så länge du vill. Låt inte det yttre bestämma din inre kvalitet. Det är bara du och ingen annan som kan ta kontrollen och bestämma vilka kemiska processer som ska dominera inom dig. Och det kan du göra oavsett hur det ser ut runtomkring dig. Forskning visar att du genom att ändra sinnesstämning förändras fysiologiskt. Detta går att mäta både i hjärnan, hjärtat och genom att ha koll på hormonerna.

Är du beroende av att oroa dig
Utmaningen är att om du är van att leva i de kemiska processer som skapas under stress och press kan du ha blivit beroende av detta. Om du försöker göra något annorlunda kommer hela ditt system att protestera. Allt som känns fel, ovant och främmande är inte lätt att hålla fast vid. Lättare att gå tillbaka till hur det var innan. Även om det kanske inte är det som gynnar dig på längre sikt.

Din vilja behöver få råda
Här kommer din vilja in. Hur har du det med din vilja? Vem är det egentligen som styr dig? Vem är det som bestämmer? När du vet det på riktigt, kan du också ta kontrollen över vad du vill på riktigt. Och börja leva inifrån och ut istället för utifrån och in.
Ställ dig utanför och kolla in på ditt liv en liten stund. Vilka tankar och känslor ger du utrymme för om dagarna? Om det ser bra ut och du är nöjd, fortsätt med det du gör. Om det däremot skaver och du skulle vilja ändra något, ta hjälp av din vilja och se till att ändra. Se till att du upplever de tillstånd som du väljer, och inte är beroende av din omgivning.

Nya celler i ny miljö
Skapa förutsättningar för att de nya celler som bildas i din kropp får göra det i en gynnsam miljö. På det viset håller du dig frisk och stark långt upp i åldern och kan lägga mer liv till dina år och inte bara år till livet. Du är värd det bästa!

Vill du meditera, men får inte till det?

Vill du meditera, men får inte till det?

För att komma närmare sig själv och sitt autentiska jag krävs träning, träning och tillit. Och så tålamod, så klart. Just när något känns klart och läkt, dyker det upp i en annan skepnad och fler lager skalas av. Ibland genom ”blod, svett och tårar” ibland helt odramatiskt. Det jag vill påstå är att ett andligt, spirituellt uppvaknande och kontakten med sitt högre jag, sitt själv, inte alltid känns lätt. Och det är helt ok, helt normalt och så värt besväret.

Ett annat perspektiv jag vill påstå är sant, är att meditation är så gott som nödvändigt för att stilla bruset utifrån och få en chans att lyssna inåt. Meditationen kan se olika ut och här gäller det att hitta det som passar för just dig. Kanske har du försökt på olika sätt och kanske känner du igen de fem hindren som brukar dyka upp inom oss. Jag kommer kort att beskriva dem med intentionen att du, när du läst ska du kunna känna igen dem och därigenom kunna hantera dem för att hitta in i din stillhet och visdom.

Närvarons betydelse

Det centrala i meditation är just närvaron. Att vara precis här och nu är en förutsättning för kontakten. Du kan inte hitta den bakåt i tiden, då där bara finns minnen och inte heller i framtiden eftersom framtiden bara är en fantasi, utan i härvaron. Här och nu!

Det finns olika meditationstekniker för att stilla sinnet. Du kan lyssna till din andning, göra en visualisering, sjunga mantran, ja det finns många sätt för fokus och koncentration.

Hinder

Så, du har satt dig och börjar och vad händer? Det första brukar vara den fysiska kroppen. Du har satt dig fel, det gör ont någonstans och det är svårt att sitta still. Det kan också göra fysiskt ont när vi börjar släppa på spänningar som vårt dagliga liv skapat i våra kroppar. Kan kännas ovant och obehagligt när vi inser hur vissa delar är mer spända än andra. Försök att bara observera och låt utandningen hjälpa dig att släppa på spänningarna. Du behöver också ha muskler som gör att du orkar sitta. Ta hjälp av bolster, kuddar, filtar, det du behöver för att sitta så bekvämt som möjligt. Med en liten stund i taget tränar du upp styrkan och rörligheten i leder och ligament så att du snart kan sitta avslappnat och bekvämt.

Sen har vi vårt sinne, våra tankar. Den ”lilla tjattrande apan” som verkligen är en utmaning att kontrollera. Det krävs en stark vilja att vara kvar i upplevelsen av närvaro när tankarna pockar på.

I flertalet böcker kan vi läsa om de olika hindren och har du börjat meditera och sen slutat kanske du känner igen dig i något av dem:

 • Begär, vi börjar tänka på sådant som vi vill ha, här och nu , istället för att meditera, och även på mer långsiktiga begär.
 • Rädsla, oro, ogillande, dömande, värderande, alla är känslor som på olika sätt kan visa sig när sinnet försöker stilla sig.
 • Trötthet, slöhet, du nicka till eller kanske t o m somnar.
 • Oro och rastlöshet, tankar på allt som skulle behöva göras istället för att bara sitta, kan vara svåra att hantera och det blir en stress.
 • Tvivel, Tankar som ”det här funkar inte för mig, jag ska hitta något mer energi- och glädjefyllt” dyker upp

Att förstå att detta är en träning som precis vilken träning som helst kan hjälpa oss stå ut i inledningsfasen. Du går ju knappast till gymmet och förväntar dig att du ska kunna lyfta 100kg första gången. Så små, små steg även när du ska börja meditera.

Hur ska jag hantera mina hinder?

Se om du bara kan observera både känslor och tankar som dyker upp. Bli medveten om att de finns där, men de är inte Du. Bara observera utan att värdera eller döma. När vi blir skickliga på att observera kommer vi att märka att ingen känsla eller förnimmelse stannar längre än 15-30 sekunder innan den ersätts med något annat. Låt tankarna känslorna komma och gå som moln som du observerar på himlen.

Quietkit.com

När jag började meditera regelbundet för snart 3 år sedan tog jag hjälp av quietkit.com. Jag började med 2 minuter första veckan, sen 4 minuter, sen 6 minuter osv. För mig funkar det bäst på morgonen. Känslan av kontakten med mitt själv finns sedan kvar under hela dagen och gör mig både lugnare, gladare och en bättre medmänniska.

Vågar påstå att om alla, precis alla människor, gav sig tid att kontakta sig själv, hitta sin egen visdom och kärleksfullt bara vara en stund varje dag, så skulle världen bli en bättre plats att vara på.

Lycka till och håll ut. Det är värt det. Jag lovar!

 

Självförverkligande

Självförverkligande

Vi leker med tanken att ditt högre Jag, ditt Själv, har valt att ta sig hit. Manifestera sig i just din kropp och leva just ditt liv. Hela ditt liv går därför ut på att förverkliga ditt Själv.

Hur tänkte ditt Själv när det valde att komma hit? Vad behövde det för lärdomar, insikter, kunskaper? Om vi fortsätter leka med den tanken så betyder att allt ditt Själv gör, är att förverkliga det som den tänkte innan den landade i kroppen. Träffa rätt människor, sätta sig i rätt situationer, skaffa just de relationer som den behöver för att utvecklas och få med sig alla de lärdomar som den tänkte att den behövde där och då, innan den kom hit.

Med ”rätt” menar jag i relation till vad ditt Själv är här på för uppdrag. Vet du det? Har du påbörjat din resa till självförverkligande? Vad betyder det för dig?

Två vägar till Självförverkligande

Genom vår personlighet
Den ena vägen är genom vår personlighet, vårt jag och hur vi genom livet sakta men säkert självförverkligar oss. Detta går att beskriva som en psykologisk mognad, hur latenta potentialer upptäcks och hur vi, efterhand, börjar se på livet genom ”nya glasögon”. En del uppnår detta spontant och för andra är det ”belöningen” efter träning på egen hand, genom utbildningar och terapi och med hjälp av en rad olika tekniker och modaliteter som bidrar i den egna processen på olika sätt.

Bortom vår personlighet
Sen finns ”det där andra” som vi alla kan uppleva och som vi inte pratar lika öppet om. När Självförverkligandet går bortom personligheten. Det kan vara svårt att sätta ord på, svårt att beskriva. Det behöver upplevas för att förstås. Utan upplevelsen kan det bli både förnekat och förlöjligat. Det är lätt att fastna i vår materiella, fysiska värld och tänka att det som inte kan mätas finns inte, det som inte kan beskrivas med ord finns inte. Ändå är det massvis med människor som kan beskriva oförklarliga upplevelser, kan beskriva kontakten med ”det högre” som en outsinlig källa till kärlek och frid. Så, självklart finns dessa upplevelser också. Självklart finns det mer än det vi bara kan se, ta på och mäta.

Människans andliga utveckling

Människans andliga utveckling, resan för att få kontakt med sitt Själv, kan beskrivas som ett äventyr fyllt med överraskningar, svårigheter och utmaningar. Kanske upplevs det som en lång och mödosam väg. Personlighetens ”normala” element förändras. Potentialer man inte visste man hade vaknar till liv, medvetenheten stiger till nya höjder och det kan kännas som om man börjar fungera från en ny inre dimension.

Alla är vi utrustade med kreativitet, intuition och vilja. Kvaliteter som kanske inte tas omhand så mycket som skulle behövas. Att vara klok, vis och upplyst behöver inte handla om resultatet av hårt jobb, djupdykande i barndom och trauman. Djupdykning kan absolut behövas, men det är ingen förutsättning för att komma i kontakt med potentialen. Den finns hos oss alla och behöver få det utrymme den förtjänar. Alla har vi briljanta minds och var och en är vi viktiga bidrag, in i det kollektiva. Nu mer än någonsin.

Var och en, med just vår förmåga att lyssna inåt, att hitta vår kreativitet, vår intuition och vår vilja är alla lika viktiga och värdefulla. Du är viktig och värdefull!

Att komma i kontakt

Ett sätt att komma i kontakt med sitt Själv är genom Reiki. I Usui/Holy Fire Reiki III används tekniker som visualiseringar och guidade meditationer för att du ska kunna fördjupa kunskaperna om dig själv och ditt inre. På våra utbildningar hjälper vi dig att skapa förutsättningarna för att dina upplevelser ska bli så givande och insiktsfulla som det bara går. Den personliga utvecklingen är lika viktig som kunskapen kring behandlingsteknikerna som också ingår i alla kurser. Dessa två viktiga delar bildar basen för din trygghet mot ett Självklart lysande Själv och en Healer med förmågan att läka sig själv och andra.

Vi satsar nu på fler kurser för att nå ut till fler människor som vill hitta sin inre Healer, vill vässa på sin intuition och leva som sitt autentiska Själv. Vi vill hitta fler som vill förstå sitt syftet med livet, fler som vill leva mer i sitt flödet och i sin sanning. Fler som vill lära mer om att läka sig själv och andra. I våra Reikikurser kan du gå alla tre stegen under våren och hösten. Vi följs åt, som medresenärer i din utveckling, och finns som stöd och hjälp för dig under hela din process. När du sen gått Mastern är du välkommen att delta på etapp 1 och 2 när du vill repetera, kanske assistera och förkovra dig ännu mer. Resan med oss själva är en pågående, spännande och utvecklande process så länge vi är här.

Hitta din inre riktning

Hur du väljer att utvecklas är upp till dig. Det kanske finns andra grenar inom Reikin som tilltalar mer. Eller kanske något helt annat än Reiki? Det viktiga och mest värdefulla är din egen utvecklingsresa mot att lära känna ditt Själv, din inre kärna. Kunna förstå vad ditt Själv och dess syfte är med just dig. När du hittat din väg strålar du, inifrån och ut. Det har betydelse, både för dig själv och för andra.

Se till att njuta och glädjas på din resa. Lev med alla sinnen, så gott det bara går. Följ ditt hjärta så kommer universum att ge dig precis det just du behöver, nämligen en sjävförverkligad Ande, här, i denna kroppen, på denna jorden.

Läs mer om våra kurser här

Nyttan med visualisering och symbolarbete

Vilse i själen?

Ibland fastnar vi i livets kringelikrokar. Vi kanske känner oss vilsna och små och hur vi än försöker hitta lösningar så håller något kvar oss där vi inte vill vara. Kanske tycker vi att vi kommer tillbaka till samma utgångsläge hela tiden och får inte till den förändringen vi vill ha.I sådana lägen, kan guidade meditationer/visualiseringar och symbolarbete hjälpa oss vidare. Kanske hitta den nyckel vi behöver för att förstå oss själva på djupet och för att kunna ta nästa steg? Symbolarbete har funnits så länge människan har funnits och olika kulturer använder denna typ av arbete på olika sätt, i sin egen personliga utveckling.

Symbolers påverkan

Symboler som vi ser för vår inre syn kan ha en djupgående påverkan på vårt psyke. De kan användas när vi behöver se och hitta gamla mönster, få fatt i vårt undermedvetna och etablera nya mönster i vårt beteende för att få bättre energiflöde i vårt inre.

Jung beskrev det som att när vi använder symboler till hjälp för vår kognitiva förmåga så ”pekar det på någonting som är mycket litet känt eller fullständigt okänt”.

Symbolerna kan alltså ge oss en kontakt med delar av vår varelse som är helt okända för vårt analytiska sinne. Det går inte att använda vårt medvetande eller vår hjärna och tänka ut detta. Visualiseringar och kontakten med det undermedvetna kan bara göras genom upplevelse och det är också i den världen, i det arbetet med oss själva som allting är möjligt.

Där kan vi läka, där kan vi göra om och göra rätt, där kan vi kanske äntligen få svaren som vi inte lyckats tänka fram.

I idrottssammanhang är det inte alls konstigt att använda mentala bilder för att nå sina mål. Det är t o m självklart att jobba på det viset. I det vanliga livet kanske det inte händer så ofta. När symbolarbete och visualiseringar används rätt kan de förändra vår inre inställning och vårt yttre beteende. De kan skapa en ny kraft i vårt inre, en kraft och styrka som gradvis kan bli ett drag i vår personlighet och påverka våra handlingar och vårt liv i stort.

Hur gör man då?

Välj en symbol eller ämne som du vill utforska. Koncentrera dig ihärdigt på detta, t ex i din morgonmeditation. Se det för din inre blick så levande och stadigt som du kan.

Genom att välja symbol kan du på ett nyfiket och lekfullt sätt ingripa i din egen utvecklingsprocess. Ägna några minuter per dag i en vecka eller längre och se vad denna symbol kan avslöja för dig. Kanske kan den hjälpa dig vidare i att komma närmare din egen sanning, din egen kärna? Släpp din analytiska hjärna och bara ge dig hän.

Allt som händer oss lagras i vårt omedvetna, splittrat och oorganiserat. Med visualiseringar kan vi träna vårt sinne att strukturera och styra vissa omedvetna krafter. Energi som far omkring inom oss, helt omedvetet, kan ge en vag känsla av otillfredsställelse och rastlöshet, leda till överdrivna svängningar i humöret, en känsla av meningslöshet och exploderande vredesutbrott. Kan vi hitta sätt att kanalisera och använda energin på ett mer konstruktivt sätt så gynnar det oss på alla plan.

Genom att träna vårt sinne kan vi hitta vår potentiella förmåga till otaliga förvandlingar.

Som Piero Feruci skriver i sin bok Bli den du är, är det just i ”denna formbarhet hos människans psyke som löftet om obegränsade möjligheter ligger”

Sammanfattning

Sammanfattningsvis så går det att träna sinnet genom guidade visualiseringar och meditationer. Det går att få ett lugn i vilsenheten, lekfullt utforska och ta nya steg i sin egen utveckling. Endast din fantasi sätter gränser!

Vad gör en Reikihealer?

Ibland får jag frågan om vad jag arbetar med nu för tiden. Frågan är alltid lika kittlande därför det är inte alla som förstår mitt svar: Jag arbetar som Hälsodesigner. Lika obegripligt kan svaret te sig att jag ger Helande massage och Reikibehandlingar. Hjälper dig läka genom att balansera dina energier. “Ener – vad sa du?”

OK. Vi tar det enkelt och från början:

En Reikihealer kan göra en eller flera av följande:

 • Hålla ett utrymme för energi så att klienten kan dra till sig den energin som behövs för att läka.
 • Ta energin till hjälp och vägleda i klientens helandeprocess
 • Vara en kanal för energin, i det här fallet Reiki
 • Dela universums budskap till klienten för att hjälpa denne att läka

När du går till någon som arbetar med energier så är det bra att känna till följande principer för energihealing. Vi tror oss nämligen veta att:

 • allt består av energier som vibrerar på olika frekvenser
 • allt i vår kropp består av energier och dessa sträcker sig även utanför kroppen i både synliga och kännbara fält
 • vårt energifält bestämmer hur vår status och funktion är både vad gäller känslor, tankar och vår fysiska kropp
 • vårt energifält är intelligent, självläkande och självreglerande
 • i vårt energifält finns all kunskap om vår själsresa
 • din hälsostatus på ditt energifält speglar hälsan i din kropp och ditt psyke
 • dina cellminnen skapar dagens mående och hälsostatus

Vi tänker också att generellt sett, är god hälsa ett resultat av:

 • en balanserad energi i kroppen
 • ett sunt samband mellan det jag tänker, säger och gör
 • ett mjukt energiflöde i kroppen

För optimal hälsa krävs det att energin:

 • flödar fritt i kroppen
 • korsars på vissa ställen t ex DNA
 • kan synka ihop sig med yttre och inre energifält

Allt vi är med om genom livet lagras inom oss på olika sätt. Det som vi inte bearbetar och inte är medvetna om kan stoppa upp energiflödet i kroppen. Detta går att känna av och med hjälp av olika Reikitekniker frigöra och föra upp till ytan. Det vi blir medvetna om kan vi nämligen både bearbeta och läka. Det som vi är omedvetna om kan styra oss på olika sätt, kanske genom ovanor, tankemönster eller smärta och sjukdom.
Har vi blockeringar och hinder i vårt omedvetna så är det också svårt att nå vår fulla potential.

Varje seriös healer vet att den egna hälsan är prio-ett. Alla tekniker och verktyg ska ha utforskats och använts minutiöst av healern själv.
Att läka själv, först, är en förutsättning för att kunna hjälpa andra.

Med det sagt, blir vi å andra sidan aldrig färdiga. Nya lager har en tendens att tränga upp till ytan i alla processer. Därför är jag noga med att alltid gå till en egen coach/mentor/healer som ser bortanför det som går att göra med min egen healing. Hälsa är ju som bekant, en pågående process.

Healing är tillgängligt för oss alla hela tiden och du kan göra mycket själv för att må bra:

 • Meditera ofta, gärna varje dag när du stigit upp
 • Använd dina Reikihänder på din kropp så ofta du får tillfälle
 • Rengör och fyll på ditt energifält det sista du gör på kvällen och det första du gör på morgonen
 • Drick mycket vatten
 • Ät fräsch, oprocessad mat i alla färger
 • Var ute i friska luften och i ljuset så mycket du kan
 • Rör på dig
 • Praktisera grundning när du känner dig obalanserad
 • Gör sådant du tycker är kul
 • Ät 4 timmar innan du ska sova
 • Sov 2 timmar innan midnatt
 • Djupandas flera gånger under dagen
 • Sänk stressnivån på det sättet som passar dig
 • Var noga med daglig återhämtning

Med andra ord är det kanske inte så konstigt att arbeta med energier. Det är kanske t o m det mest naturliga i världen….
Hur flödar energierna i din kropp? Är du medveten?

Usui Reiki eller Holy Fire III Reiki?

Skillnaden på Usui Reiki och Holy Fire III Reiki

Sammanfattning
En av skillnaderna mellan traditionell Usui Reiki och Holy Fire Reiki är att initieringarna har förändrats. Istället för handpositioner och Japanska ritualer så sker initieringen via guidade upplevelsemeditationer som kallas placeringar och tändningar.

Tanken är att varje elev, på ett individuellt plan, ska vägledas av Holy Fire. Energin går direkt till eleven, istället för genom läraren och kräver heller ingen speciell ritual. Holy Fire energin kommer att arbeta på många olika nivåer och anpassar sig till elevens individuella behov.

Bakgrund
William Lee Rand, grundare till ICRT, www.reiki.org, fick till sig Holy Fire i januari 2014. Det var en torsdagsmorgon och på fredagen skulle han ha en ART/Masterklass. Han blev guidad att använda Holy Fire för Master initieringen. På den tiden initierades fortfarande Usuis 3 första symboler genom ritualer och handpositioner. William fick till sig att de tibetanska symbolerna och teknikerna med Violett andning skulle tas bort. Dessa energier hade liksom tjänat sitt syfte och de nya energierna behövde få plats och anpassas till hans system.
I december 2015 fick William till sig Holy Fire II. Det blev som en uppgradering för att skapa ytterligare möjligheter för fler att bli utbildade och därigenom sprida Reiki till en ännu bredare krets. Webinar för de som gått Holy Fire togs fram. Genom uppgraderingen fick deltagaren förmågan att ge initieringarna för Reiki 1&2 samt mastersymbolen som tändning och placering istället för ritualer och handpositioner. De guidade upplevelsemeditationerna tog helt över.

Hur går det till
I Holy Fire Reikisystemet gör vi nu våra initieringar genom placeringar i Reiki 1 och 2 samt för Usuis Mastersymbol. Det är viktigt att ha i åtanke att detta bara är en av alla varianter av initieringsstilar som finns och har funnits sedan Usui Sensei. Även Usui Sensei hade olika sätt att initiera på beroende på vem/vilka han hade framför sig. Det är också viktigt att veta att de tibetanska energierna fortfarande både är användbara och givande för dem som inte har gått en Holy Fire kurs. Inget är bättre eller sämre, bara olika tekniker och verktyg för att uppnå ett resultat.

Många använder idag Takata Senseis initieringsstil. Den och flera andra initieringsstilar görs genom en ritual med ett antal handpositioner. Energin går genom en lärare/master och sen till eleven. Skillnaden med Holy Fire är att Holy Fire Reiki går direkt till eleven.  I Holy Fire III systemet är alltså verktygen för initieringar numera guidade upplevelsemeditationer. Placeringarna och tändningarna är, med andra ord, bara en initieringsstil som används i Usui Holy Fire Reiki.

Modernisering och utveckling
Att ta bort symboler, ritualer kan tyckas kontroversiellt och det har väckt mycket frågor och funderingar. Det är inte alltid lätt med förändring och att lära nytt. Jag tror inte att Holy Fire är för alla. Jag tycker mig märka både på mig själv och mina elever att antingen dras man till denna nyare, mer moderna metod eller så vill man fortsätta använda de japanska ritualerna. Som sagt, inget är bättre eller sämre än det andra.

Vi vet idag att Usui själv hade olika variationer av de initieringar som han gav. Det är heller Inte oväntat att vi får nya metoder på tjugohundratalet och att energierna utvecklas och vibrerar på nya sätt än tidigare.

Egen reflektion
Ibland får jag frågan om energierna är högre, finare, ljusare? Och det är nog en fråga som egentligen inte går att besvara utefter vår mänskliga hjärnas förståelse. Själv har jag använt energier på olika sätt sedan jag gick min första healingutbildning 1994. Jag har arbetat sedan 2005 med traditionell Usui Reiki. För mig har Reiki utvecklats under åren och sedan Holy Fire blivit väldigt tydlig i sina två delar. Den ena delen som en andlig utveckling och vägledning och den andra delen som en teknik i behandlingar.

Andlig utveckling genom Reiki
För att fylla mig själv med härlig energi har jag genom åren jag skaffat mig en mängd med verktyg och tekniker som jag kan använda. Mina läromästare har varit många och jag är dem evigt tacksam. För mig är det numera självklart att kvalitet på ljuset och energin som är utanför mig även finns inom mig. Och jag vet att det är så för alla.

Reiki är det verktyg som jag valt att använda för att nå källan till högre intelligens som hjälper och vägleder mig om dagarna. Källan som hjälper mig att ta mig till tillstånd av total frid och harmoni och som vägleder mig mot mina mål. Jag älskar Holy Fire Reiki som energi. För mig är den ljus, kärleksfull och omfamnande.

Jag tänker att vi är här för att lära oss om oss själva och bli de vi var ämnade att vara. Vi är andliga varelser som kan helas och transformeras och Reiki kan hjälpa oss och gör det på ett vackert okomplicerat och omsorgsfullt sätt. Du får alltid det du behöver just nu med Reiki. Ibland blir helandet ögonblickligt och ibland behövs det längre tid.

Är du mer nyfiken på Holy Fire och vad den energin och kontakten kan göra för just dig så läs gärna mer på www.reiki.org, Williams Lee Rands hemsida.

Vi har regelbundet kurser i Stockholm i både etapp 1 och 2 med Holy Fire Reiki III och kan verkligen rekommendera dessa för din egen utvecklings skull.

Hitta nästa kurs här www.assent.se

När du väljer kurser i Reiki hos oss på Assent kan du välja följande
Reiki I heter nu Usui/Holy Fire III Reiki etapp 1
Reiki II heter nu Usui/Holy Fire III Reiki etapp 2
Reiki ART/Master heter nu Usui/Holy Fire III Reiki ART/Master

Vi har även Reikikurser för par!

Har du inte möjlighet att gå i Stockholm så finns det fler Reiki Mastrar, ute i landet, som också håller Usui/Holy Fire II Reiki kurser. Sök efter en utövare nära dig på www.reikiförbundet.se

Depression och Reiki

Kan Reiki hjälpa dig ur en depression?

Vi lever i en intressant värld. Utåt sett bor vi i ett mycket avancerat samhälle med imponerande social struktur och förmåga att hitta nya tekniska lösningar.

Utåt sett har vi hundratals olika läkemedel för att hjälpa oss att hantera en mängd fysiska sjukdomar en mängd symptom på något som inte är balanserat i grunden.

Depression är en tuff utmaning för miljontals människor och alla kan drabbas. Om den inte hanteras kan depression leda till stress, sjukdom, känslor av hopplöshet och att det inte finns någon väg ut.

Alfavågor

Hjärnkemin påverkas av depression. Det går att se i hjärnan på den som är deprimerad att det förekommer minskad alfaaktivitet i frontalloberna. Det intressanta är att just aktiva Alfa hjärnvågor, är en av de vanligaste hjärnvågmönstren bland de som mediterar. Detta kan förklara hur du kan använda Reikimeditation för att hjälpa dig själv att ta dig ur ett deprimerat tillstånd.

Först och främst, om du känner dig deprimerad bör du kontakta din läkare. Många inom sjukvården börjar mer och mer se vetenskapliga bevis på att det kan behövas komplementära metoder till traditionell sjukvård. Meditation, yoga, träning hjälpa till med att behandla och förebygga depression. Ta gärna upp temat med din läkare. Var inte rädd för att ifrågasätta traditionella metoder så som t ex olika medicineringar. På grund av ökningen av bevis som stöds av forskning inom neurovetenskap och många publicerade artiklar är det svårt för även de mest utbildade läkare att avvisa fördelar med att först prova något annat än piller.

När man ger sig själv Reiki eller får behandling av någon annan sker en ökning av alfa-hjärnvågaktiviteten under behandlingen. Känslan av avslappning och klarsynthet har även visat sig vara kvar i dagar efteråt. Eftersom de med depression visar minskad alfa-vågaktivitet i frontalloberna hjälper Reikin till att balansera upp detta. Att lära sig att det är en andlig praxis som stöds av vetenskaplig och medicinsk forskning kan bidra till att minska vår inre skeptiker. Att tro att Reiki hjälper till att minska din depression är den första och viktigaste praxisprincipen. Genom din tro på den metod och tron på den teknik du använder, oavsett vilken det är, så hävdar många att avsikt ensam kan främja läkning. Tankens kraft är enorm i läkningsarbetet och väldigt viktig att använda på ett klokt sätt.

Tankens kraft

För att kunna använda just Reiki för att hjälpa dig att ta dig ur ett depressivt tillstånd är det första du måste göra, tro att det kommer att fungera. Detta förtroende för den behandlingsform du valt att prova behöver också komma från ditt hjärta. Detta är ett mycket viktigt steg. Du behöver inte veta allt som finns att veta om hur det fungerar ännu, men du måste lita på att det kan och kommer att fungera för dig.

När du har en önskan att förbättra din mentala hälsa och ditt humör med hjälp av Reiki, behöver du bara börja träna. Hitta en tid på dagen då du kan få till daglig träning. Det ska vara en tid som kommer att vara lätt att hålla fast vid och inte orsaka stress. Om du är stressad att hitta tid för att ge dig Reiki eller inte hittar en plats du kommer vara ostörd på kan detta göra det svårare att gå in i lugn och avslappning.

Eftersom kontakt med alfa hjärnvågorna är målet och alfa är ett tillstånd av avkoppling är det viktigt att du är avslappnad. Ha också ett nyfiket, öppet sinne. Reiki är tänkt att vara en trevlig och avkopplande teknik. Om det är längesedan du gick en Reikikurs så oroa dig inte för det. Du har det i dig och det gäller bara att börja använda dina händer igen.

Oroa dig inte heller om du först finner det svårt att tysta tankarna och slappna av. Om du kommer ihåg när du lärde dig att cykla, inser du förmodligen att inte alla saker är perfekta vid första försöket. Resultaten kommer att komma. Hitta ditt ”handmönster” som funkar för dig. Var har du dina händer när du får bäst avslappning? Prova dig fram.

Visualisering

Medan du ger dig Reiki är visualisering också ett användbart verktyg.

Stäng dina ögon och slappna av. Ta några djupa andetag och känn hur kroppen blir tung och avslappnad. Tänk sedan på något du uppfattar som härligt, roligt, skönt. Vi gillar alla olika saker. Inte alla vill se sig själv på en strand. En del kanske trivs bättre i skogen eller uppe bland bergen. Vid visualisering är det viktigt att göra det personligt. Vilken plats skulle du älska att besöka? Vilken aktivitet tycker du om att göra?

Ha roligt med dina visualiseringar och var lekfull och kreativ i ditt skapande. I ditt sinne har du förmågan att vara precis det du väljer att vara och du kan välja precis det du vill göra.

Du kan också använda avslappningsmusik för att uppnå bra resultat. Det finns hundratals alternativ tillgängliga när du väljer musik både på Spotify och youtube. Denna musik behöver inte alltid vara lugnande ”plingplong”musik. Till att börja med så använd musik du älskar och som du vet alltid gör dig glad, får dig att må bra och gör dig avslappnad.

Din intuition

Att använda Reiki för att ta sig ur depression är mycket personligt och individuellt. Gå på din intuition. Gör det som känns rätt och känns bra för dig. Det viktigaste är att du börjar med avsikt att få dig ur ett deprimerande tillstånd. Tro på ditt mål och i ditt syfte. Tekniken och detaljerna i din behandling utvecklar sig efterhand och blir mindre och mindre ansträngande och mer och mer självklar. Du kan till och med finna att lösningar kommer till dig.

Leta efter personer, platser och sammanhang som ger dig möjlighet att lära dig mer, att praktisera och bolla tankar med likasinnade, om du har behov av det. På flera ställen i landet anordnas regelbundna Reikiträffar. Det finns också många duktiga Reikiutövare som ger behandlingar. Hitta någon som du känner passar för just dig och variera egenbehandling med att gå till någon Reikiutövare.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan Reiki, blandat med visualiseringar, lugnande musik och tron i sig ha en enorm inverkan på depressiva tillstånd. Livet är för kort för att inte må bra.

Allt gott

Anki Josefsson Holmström
Holy Fire II Reiki Master/Teacher
Ordnar Reikiträffar och Reikikurser regelbundet I Stockholm.

För mer info och datum