Priser och tjänster

Första konsultationen sker via telefon, ca 45 minuter.
Vi pratar om ditt nuläge och ditt drömläge och hur du skulle kunna ta dig dit.
Denna första konsultation är kostnadsfri.
Välkommen att boka in dig här 
// Anki

Tjänster                                                          1 tillfälle     5 tillfällen      10 tillfällen

Reiki – energibehandling, 60 min                                                820 kr             3 950 kr
Reiki inkl. samtal och uppföljning, 90 min                               1 395 kr            5 900 kr
Bodysense, 60 min                                                                        820 kr             3 950 kr
Helande massage, 60 min                                                            820 kr            3 950 kr
Helande massage, 30 minuter                                                    420 kr

Mentalträning, 10 tillfällen                                                                                                        7 500 kr

För företag
PT i företagsgrupp, 60 min                                                            1 800 kr             8 500 kr              15 950 kr
För övrig friskvård, t ex
massage, ledarutveckling, grupputveckling, stressreducering, föreläsning kontakta oss för offert.

Du kan använda din friskvårdspeng för behandling/träning, så som massage, Reiki och Personlig träning.

Varmt välkommen att investera i din egen hälsa!
Boka tid här

(Vid fakturering till företag tillkommer moms)