Välkommen till fortsättning och fördjupning i Reikins underbara värld!

För att gå denna kursen behöver du först ha gått Reiki etapp 1. De flesta märker en påtaglig skillnad på kraften i energin när de gått etapp 2. Upplevelsen Holy Fire Kärlek installerar villkorslös kärlek djupt in i din själ. Den ger en känsla av att vara älskad, trygg och omhändertagen. Denna villkorslösa kärlek helar på en djup nivå. Holy Fire kommer hitta dig precis där du befinner dig och ge dig den upplevelsen som just du behöver. Varje upplevelse blir därför unik för var och en av deltagarna.

Reiki etapp 2 enligt Usui Holy Fire III
Vi går igenom:
– Två nya symboler och hur du bäst använder dem
– Guidade meditationer för att lära känna kraften och vibrationerna i symbolerna
– Hur du använder Reikin för att rena och skapa positiva miljöer
– Programmering av kristaller
– Enkaku chiryo – hur du skickar Reiki på distans, både till dig själv och andra
– Hur du skickar till relationer, framåt och bakåt i tiden m m
– Gyoshi-ho – sända Reiki med ögonen
– Koki-ho – blåsa in Reiki energin

I kursen ingår Reiki II placering som inleds med guidad meditation. Holy Fire kommer sen vägleda dig djupare in i Reikins värld och närmare din egen sanning. De flesta upplever att energierna strömmar starkare och händerna och även övriga kroppsdelar blir varma/heta. Många får inre bilder och budskap och upplever att deras intuition blir starkare.

Kursdatum etapp 2

För tillfället har vi inga kurstillfällen inbokade.

Pris: 3.300 kr inkluderar kompendium, diplom, fika fredagkväll samt lördag, kaffe, te, frukt. Mer info när du anmält dig.
(vid fakturering av företag tillkommer moms)

Välkommen med din anmälan!