Varmt välkommen att ta din personliga och andliga utveckling ett steg längre genom att utbilda dig till Usui/Holy Fire III ART Reiki Master Teacher
Efter kursen kommer du själv att kunna utbilda andra i alla Reiki stegen, men du kan också gå kursen utan att vilja bli lärare.

Under 3 hela dagar kommer fokus ligga helt och hållet på din egen utveckling. Holy Fire energierna hittar dig precis där du är och du visas på möjligheten att både rensa gamla mönster och skapa nya. För varje initiering/placering kommer du närmare ditt autentiska jag och din högre intelligens. Du går aldrig djupare eller får mer än du klarar av. Processerna kan bli både djupa och omvälvande beroende på vart du befinner och vart du vill. Det är alltid din fria vilja som råder.

Vi varvar teori och praktik och du kommer få gott om tid att öva och pröva tillsammans i en trygg och tillåtande miljö. Du får konkreta verktyg när det gäller att hålla svåra, tuffa samtal i syfte att göra dig till en trygg, inkännande och kompetent Master/lärare.

Innehåll:

 • Initieringar/placeringar/tändningar i Holy Fire III Reiki ART och Holy Fire III Reiki Master
 • Invigningar i Holy Fire III och Divine Love
 • Vägledning och genomgång i hur du gör placeringar i Reiki på alla nivåer
 • Vägledning i hur du själv inviger i Holy Fire III och Divine Love
 • Alla symboler för Reiki Master, Reiki ART och Holy Fire III
 • Tid att öva och praktisera
 • Avancerade Reikimetoder såsom Gyoshi-Ho, Koki-Ho, Joshin Kokyuu-Ho, Reiji-Ho och Shu Chu-Reiki
 • Genomgång hur du ger upplevelsen av Holy Fire Helande
 • Guidade meditationer eventuellt utomhus beroende på väder
 • Auran – se den, hålla den ren och kristallklar
 • Våra Chakran – hur vi använder dem för att känna av, kalibrera och balansera både oss själva samt andra
 • Reikiprinciper och värderingar för en Reiki Master i den nya tiden
 • Samtal kring hur du coachar, vägleder, hanterar svåra samtal etc.
 • Dokumentation vid Reikibehandling, regler och lagar kring arkivering och register
 • Holy Fire III Reiki Master Manual
 • Vår biologi, nervsystem och hur vår självläkning fungerar mha energier
 • Diplom för Usui / Holy Fire III Reiki Master Teacher
 • m m
 • Efter kursen har du möjlighet att delta på våra Reikikurser, etapp 1 och 2. Vi stöttar och hjälper dig igång med din praktik, finns för dig om du behöver bolla tankar och funderingar, både praktiskt och i din egen utveckling – så länge du har behov av det.

Förkunskaper:
Reiki etapp 1 och 2, dock behöver du inte ha gått Holy Fire tidigare för att kunna tillgodogöra dig denna kurs. Alla Reikigrenar är välkomna!

När:
För tillfället har vi inga kurstillfällen planerade.

Pris:
8.500 kr. Om du gått Reiki 1 och 2 för oss betalar du 6.000 kr (2.500kr rabatt)
(vid fakturering av företag tillkommer moms)

Anmälan:
Intresseanmälan görs här och när den kommit in skickas mer information.
Varmt välkommen!

Om kursledarna:

Jens Josefsson Holmström
Jens har en bakgrund som programmerare och IT-konsult. Han är diplomerad psykosyntesterapeut och auktoriserad counseler. Jens är en eftertraktad föreläsare och utbildare och har bl a jobbat med Räddningstjänsten, Svenska kyrkan, Kommun och landsting med utbildning och krishantering. Sen i maj 2018 är han även Holy Fire Reiki Master/Teacher. Jens jobbar med hållbar utveckling av organisationer, grupper och individer.

Anki Josefsson Holmström
Anki har en bakgrund som polis och förändringsledare. Som fd.lärare på Polishögskolan har hon bred erfarenhet av utbildning, lägga upp och leda kurser samt handledning i svåra samtal. Hon jobbar idag som Hälsodesigner och hjälper människor hitta tillbaka till sin balans och sin egen självläkning. Anki har varit Reiki Master/Teacher sedan 2005 och sedan maj 2018 även invigd i Holy Fire Reiki.