Välkommen till detta första steg i Reikins underbara värld!

Du behöver inte arbeta med eller ge Reiki till andra om du inte vill. Du kan med fördel gå en Reikikurs för din egen läkning och personliga utveckling. Även efter kursen och när man börjar praktisera Reikin på sig själv och i sin vardag fördjupas kunskaperna och insikterna om vem man är och vill vara.

Reiki etapp 1 enligt Usui Holy Fire III

På den första kursen lär du dig Reikins historia, vad Reiki är och hur du kan använda Reikienergin i din vardag. Vi går igenom:
– Principerna för framgång på alla nivåer
– Gasshomeditation
– Reiji-ho för intuitiv vägledning
– Byosenscanning
– Kenyoko (torrbad)
-Tillgång till Reikienergin
– Reikins positioner, hur du behandlar
– Grunder i helande beröring
– Hur du ger Reiki till dig själv, andra och allt levande: växter, mat, djur etc
– Du får tillgång till första symbolen, den så kallade kraftsymbolen
– Hur du använder Reikin för att rena och skapa positiva miljöer
– Du kommer både få ta emot och ge en hel kroppsbehandling samt sittReiki.

Under kursen får du göra Upplevelsen Holy Fire kärleksoceanen. Den kommer att ge dig precis den upplevelsen och vägledningen som just du behöver. I kursen ingår också Reiki I placering. Det som tidigare kallades initiering. Under placeringen placeras Reikienergin i dig att kunna använda för helande.

Det är viktigt att förstå vad som händer i våra kroppar biologiskt när vi ger och tar emot energibehandlingar. Vad innebär det med självläkning? Hur fungerar våra celler? Våra kurser är därför Down2Earth och innehåller även kunskap och fakta kring senaste forskningen om neuvrovetenskap och stressreducering.

Att ge Reiki till sig själv regelbundet efter kursen rekommenderas.

Praktisk information

Nästa kurs:
Usui Reiki/Holy Fire III, grundkurs etapp 1

Fredagen 23/8 kl. 16.00-20.30 samt lördagen 24/8 kl. 09.30-16.00
alt.
Fredagen 22/11 kl.16.00-20.30 samt lördagen23/11 kl.09.30-16.00

Plats: Hälsostudion, Gröndal

Kursavgift: 2.500 kr, inkl. kurskompendium, bok, te/kaffe, frukt, smörgås på fredagkvällen.

För mer information och anmälan klicka här!