Motiverande samtal

Att kunna kommunicera med ord är det som till väsentlig del skiljer oss från djuren. Vi människor har olika förmåga att använda detta sätt, att prata och att lyssna, och att på djupet förstå vad vi vill förmedla mellan oss. Att inte bli lyssnad på kan vara vardag för många, vilket kan ge upphov till känslor att inte finnas till, vara någon.

Vi kan med samtal utveckla oss som människor. Vi kan med samtal utforska tidigare erfarenheter som format oss, och hitta ny riktning och mening.

Vi kan med samtal förstå mer av vilka vi är och vad vi vill.

Läs mer om Samtalsterapi, Ledarutveckling och om gruppers samverkan

Välkommen att höra av dig för ett första möte!