Grupper, samverkan och effektivitet

Att grupper med individer som respekterar och har förståelse för varandra och varandras olika roller, löser gruppens uppgift bäst, det vet vi. Men hur åstadkommer vi det?

Allt mer avancerade organisationer med avancerade uppgifter, kräver samarbetsskickliga individer. Ett sätt att beskriva detta gör Philip Runsten och Andreas Werr i boken Kunskapsintegration från 2016. Här beskrivs utifrån etablerade teorier ett förhållningssätt till kollektiv intelligens i organisationer. Boken riktar sig till både ledare och medarbetare i moderna organisationer, liksom till studenter på väg in i dessa organisationer.

Fyra förmågor enligt boken som gör organisationer intelligenta:

Relationsförmåga

Organisationens förmåga att bygga relationer som stödjer ett öppet kunskapsutbyte och lärande.

Reflektionsförmåga

Organisationens förmåga att engagera sig i både problemdefinition och problemlösning och att skickligt och samfällt växla mellan dessa,

Representationsförmåga

Organisationens förmåga att skapa en bred och tillräckligt komplex avbild av sin uppgift, omgivningen och sina resurser. Förmågan att se uppgiften utifrån olika perspektiv, utan att förlora varken överblicken eller uppgiftens hanterbarhet.

Integrationsförmåga

Organisationens förmåga att dynamiskt och följsamt samordna sina kunskapsresurser. Hur väl deltagarna i en grupp enskilt arbetar för att samordna sin kunskaper så att de gagnar hela gruppen.

Vi är Certifierade Handledare TotalSDI

Välkommen att höra av dig för en dialog om din grupps behov av att utveckla samverkan och effektivitet.