Djupgående bindvävsmassage

4.1.1

Vardagens stress och press kan orsaka förkortning av muskler och vävnader. Detta gör att rörligheten minskar vilket på sikt skapar smärta och obehag. I massagen arbetar vi oss ner till ett djupare lager av stress och spänningar med intentionen av terapeutiska resultat.

Bland annat ökar cirkulationen och ackumulerade spänningar släpper. Behandlingen kan upplevas som väldigt behaglig, inte bara på grund av de långvariga effekterna och ökade prestationsförmåga i träningssammanhang, men också för att det känns skönt att få jobba på djupet.

Terapeutiska effekter

Behandlingen kan hjälpa vid akuta eller långvariga smärtor. Den är mycket effektiv vid förebyggande av en rad mjukdelsrelaterade problem. Den förbättrar din muskelfunktion och ger ökad rörlighet. Tonvikten ligger på att sträcka ut korta muskler och bindväv som begränsar dig.

Först gör vi en noggrann analys av din rörlighet och upplevda smärta. Sen gör vi en systematisk och strukturerad plan för att förlänga korta muskler och bindväv som påverkar hållningen negativt med syfte att du ska kunna stå och gå och sitta upprätt och röra dig fritt.

En behandling täcker kanske inte hela kroppen utan koncentreras till specifika problemområden och det är viktigt och värdefullt att du själv är delaktig för att få musklerna att slappa av.

Bli fri från smärta och begränsad rörlighet. Boka din tid här

Varmt välkommen!

Jag är utbildad av Art Riggs. Han är certifierad avancerad Rolfer och massageterapeut med mångårig erfarenhet av kroppsterapi.
Läs mer om Art här